sida

Motioner

Här kan du läsa motioner som lagts under senare tid.

Söker du tidigare motioner och interpellationer finns de under fliken ”Äldre motioner”

Fler kulturarbetare i förskola och skola

Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar

Obligatoriska konsekvensanalyser vid besparingar

Förbättrad vård vid självskadebeteende

Hemmasittarteam

Kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga

Öka takten i klimatomställningen

 

Kopiera länk