• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 2022

r kan du följa vårt arbete i Regionfullmäktige och läsa aktuella motioner och interpellationer från våra ledamöter.
Söker du tidigare motioner och interpellationer finns de under fliken ”Äldre motioner och interpellationer”. 

Motion: Motverka barnfattigdom och öka jämlikheten

Interpellation angående särskilt boende- Attendo Terra Nova

Interpellation angående resurser till välfärden under kostnadskrisen

Interpellation angående sjukvårdens kostnader på Gotland

Interpellation ang. utvecklingen av Campus Gotlands utbildningsutbud

Vårt budgetförslag för 2023

Interpellation ang. flerbostadshus på landsbygden

Interpellation: angående bostäder för sociala och medicinska förturer

Interpellation: Angående brister inom privat äldreomsorg

Interpellation: Ang. utförsäljning studentlägenheter

Interpellation: Till Gotlandshems ordförande Peter Norman

Motion: Kommunalisera äldreomsorgen

Kopiera länk