• Hem
  • Arbetet i fullm...
sida

Arbetet i fullmäktige

r kan du läsa aktuella motioner och interpellationer från våra ledamöter i regionfullmäktige.

Söker du tidigare motioner och interpellationer finns de under fliken ”Äldre motioner och interpellationer”.

Fler kulturarbetare i förskola och skola

Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar

Obligatoriska konsekvensanalyser vid besparingar

Förbättrad vård vid självskadebeteende

Hemmasittarteam

Kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga

Öka takten i klimatomställningen

 

Kopiera länk