• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 2022

r kan du följa vårt arbete i Regionfullmäktige och läsa aktuella motioner och interpellationer från våra ledamöter.
Söker du tidigare motioner och interpellationer finns de under fliken ”Äldre motioner och interpellationer”. Här kan du också läsa om det budgetförslag inför 2023 som vi som oppositionsparti lagt i regionstyrelsen. Det kommer även att komma upp i regionfullmäktige i juni. 

Vårt budgetförslag

Interpellation ang. flerbostadshus på landsbygden

Interpellation: angående bostäder för sociala och medicinska förturer

Interpellation: Angående brister inom privat äldreomsorg

Interpellation: Ang. utförsäljning studentlägenheter

Interpellation: Till Gotlandshems ordförande Peter Norman

Motion: Kommunalisera äldreomsorgen

Kopiera länk