• Hem
  • Arbetet i regio...
sida

Arbetet i regionfullmäktige

r kan du följa vårt arbete i Regionfullmäktige och läsa aktuella motioner och interpellationer från våra ledamöter.
Söker du tidigare motioner och interpellationer finns de på sidan Äldre motioner /interpellationer.

Interpellation angående Gotlands folkhögskola

Interpellation angående arbetet för att minska den problematiska skolfrånvaron

Interpellation angående kostnadsfri kulturskola på Gotland

Motion: Motverka livslång fattigdom inom LSS-insatsen daglig verksamhet

Motion: Gratis utlån av idrottsbiljetter på biblioteken

Interpellation angående rullstolsgarage

Motion: Återinför Bussiga kortet även inom Visby

Interpellation angående insatser för att minska den ekonomiska utsattheten på Gotland under priskrisen

Interpellation angående metoder för att behålla kompetens hos äldre medarbetare

Motion: Gratis frukost i förskola och skola

Interpellation angående tandvård på Gotland

Interpellation angående hyrpersonal inom gotländsk sjukvård

Motion: Motverka barnfattigdom och öka jämlikheten

Interpellation angående särskilt boende- Attendo Terra Nova

Interpellation angående resurser till välfärden under kostnadskrisen

Interpellation angående sjukvårdens kostnader på Gotland

Interpellation ang. utvecklingen av Campus Gotlands utbildningsutbud

Vårt budgetförslag för 2023

Interpellation ang. flerbostadshus på landsbygden

Interpellation: angående bostäder för sociala och medicinska förturer

Interpellation: Angående brister inom privat äldreomsorg

Interpellation: Ang. utförsäljning studentlägenheter

Interpellation: Till Gotlandshems ordförande Peter Norman

Motion: Kommunalisera äldreomsorgen

Kopiera länk