sida

Interpellation angående insatser för att minska den ekonomiska utsattheten på Gotland under priskrisen

Till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, 2023-03-27

Den senaste tiden har prisökningar på viktiga saker som energi, livsmedel, hyror och drivmedel påverkat många hushåll. Samtidigt är sannolikheten stor att löneökningarna inte kommer att matcha ökningarna i levnadskostnader. På ett år har priserna för dagligvaror stigit med 15,2 procent och den snävare kategorin mat har stigit med 17,8 procent. I februari steg matpriset med rekordhöga 2,5 procent. Priserna stiger nu vecka för vecka. Många gotländska hushåll får allt svårare att klara ekonomin och Sveriges radio P4 Gotland rapporterade i början på mars att allt fler vänder sig till Svenska kyrkan för att få hjälp med matkassar eller på annat sätt stöd med ekonomin. Så många som 1000 familjer på Gotland söker stöd hos Svenska kyrkan. I en artikel på www.helagotland.se från den 12 mars citeras en diakon i Svenska kyrkan såhär:

– Det är så illa att vissa inte ens har mat för dagen.
– Jag skulle säga att det är över 1000 hushåll på Gotland som har det tufft ekonomiskt i nuläget, och det är betydligt fler än vanligt. Det är mellan en och fem personer som hör av sig till oss dagligen och vill prata om sin ekonomi.

Dagens arena rapporterar den 15 mars om den undersökning som organisationerna Röda korset, Majblomman, Hyresgästföreningen och Rädda barnen låtit göra om barnfamiljers ekonomiska status i månadsskiftet februari/mars 2023. De skriver bland annat:

“Barnfamiljer har svårt att tillgodose sina barns mest basala behov när priserna skenar. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar. Var fjärde ensamstående har lånat pengar för att klara grundläggande utgifter.

Barnfattigdomen har ökat markant under det senaste året och helt nya grupper söker numera hjälp i form av matkassar och bidrag till varma vinterkläder eller blöjor.”

Samtidigt vet vi att inkomstnivåerna på Gotland är låga i jämförelse med många andra län och att levnadskostnaderna för boende på Gotland ofta är högre än för boende i andra delar av landet. Ett exempel på det är färjepriser och bostadspriser. Vi betalar mer än andra för att bo och betydligt mer än andra för att korsa kommungränsen. Vi löper också en större risk än andra kommuner att människor väljer att flytta härifrån på grund av alltför höga priser. Ett av Region Gotlands verktyg för att stödja enskilda ekonomiskt är försörjningsstödet. Vad jag sett, har priskrisen hittills inte synts så mycket i antalet sökande av försörjningsstöd. Däremot syns det alltså hos Svenska kyrkan och deras frivilligverksamhet. Det tyder på att just försörjningsstödet inte är anpassat fullt ut för de nya grupper som behöver stöd i den aktuella situationen.

Vänsterpartiet har, både lokalt och på nationell nivå, lagt en mängd förslag som syftar till att mildra krisen för hushållen med de minsta marginalerna. Gratis frukost i skolan, pristak på mat, billigare biljetter i kollektivtrafiken med mera. Flera av de insatserna måste ske från nationell nivå men samtidigt är det viktigt att reflektera över vad som kan göras lokalt om regeringen inte är beredd att agera tillräckligt kraftfullt.

Mina frågor:

Hur ser du som regionstyrelsens ordförande på vilka möjligheter Region Gotland har att mildra krisen för hushållen?

Finns det någon analys av behoven hos målgrupper som har stora ekonomiska utmaningar men som inte är berättigade till försörjningsstöd?

Kan du tänka dig att utreda inkomstbaserade taxemodeller på fler områden än inom barnomsorgen? Vilka andra insatser planerar du att initiera inom Region Gotland för att mildra krisen för de mest utsatta hushållen?

Saga Carlgren (V)

 

 

Kopiera länk