• Hem
  • Politiskt förtr...
sida

Politiskt förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till våra politiskt förtroendevalda. Alla utom vårt regionråd är fritidspolitiker.

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamöter:
Saga Carlgren: 0498-26 99 08, Saga Carlgren
Jörgen Benzler: 0704-47 78 92, Jörgen Benzler
Victoria Öjefors Quinn: 0733-22 32 54, Victoria Öjefors Quinn
Per Edman: 0709-57 42 81, Per Edman
Annamaria Bauer: 0700-71 33 99, Annamaria Bauer
Peter Barnard: 0768-15 41 25, Peter Barnard

Ersättare:
Linda Wagenius: lindawageniusLinda Wagenius
Peter Jankert: 0705-65 01 27, Peter Jankert
Filippa Maurin: 0733-30 00 93, Filippa Maurin

Regionstyrelsen

Ordinarie ledamot och regionråd: Saga Carlgren
E-post: Saga Carlgren
Telefon: 0498-26 99 08
Ersättare: Jörgen Benzler
E-post: Jörgen Benzler
Mobil: 0704-47 78 92

Kultur och fritidsberedningen

Peter Jankert
E-post: Peter Jankert
Mobil: 0705-65 01 27

Barn och utbildningsnämnden

Ordinarie ledamot: Jennie Jarve
E-post: Jennie Jarve
Mobil: 0703-06 96 86

Ersättare: Eva Room
E-post: Eva Room
Mobil:  0760-60 93 71

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordinarie ledamot: Victoria Öjefors Quinn
E-post: Victoria Öjefors Quinn
Mobil: 0733-223254
Ersättare: Lars Åkerlund
E-post:  Lars Åkerlund
Mobil: 0736-55 94 27

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordinarie ledamot: Peter Barnard
E-post: Peter Barnard
Mobil: 0768-154125
Ersättare: Linda Wagenius
E-post: Linda Wagenius

Miljö och byggnämnden

Ordinarie ledamot: Tore Tillander                                                      E-post: Tore Tillander
Ersättare: Peter Lassander
E-post: Peter Lassander

Socialnämnden

Ordinarie ledamot: Filippa Maurin
E-post: Filippa Maurin
Ersättare: Nawal Alsaleh
E-post: Nawal Alsaleh

Tekniska nämnden

Ordinarie ledamot: Per Edman
E-post: Per Edman
Mobil: 0709-57 42 81
Ersättare: Lilo Lindgren
E-post: Lilo Lindgren

 

Kopiera länk