sida

Styrelse

Vänsterpartiet Gotlands styrelse

Ordförande Victoria Öjefors Quinn Kontakt; [email protected] 0733223254
Ordinarie ledamot Filippa Maurin
Ordinarie ledamot och kassör Jörgen Benzler
Ordinarie ledamot                        Måna Heckscher
Ordinarie ledamot      Jonny Larsson
Ordinarie ledamot, vice ordförande och internfeministiskt ansvarig                            Lilo Lindgren Kontakt; [email protected]
Ersättare Micaela Tomtlund
Ersättare Peter Barnard
Annamaria Bauer Ombudsperson adjungerad till styrelsen och ständig sekreterare Kontakt [email protected] 0736191733

Styrelsen har också möjlighet att adjungera fler personer för en längre eller kortare period.

Kopiera länk