Välkommen till Vänsterpartiet Gotland!

Läs mer

Aktuellt

Vänsterpartiets Logotyp
Pressmeddelande

En jämlik skola kräver resurser

Vid gårdagens regionstyrelsesammanträde behandlades ett äskande från Barn och Utbildningsnämnden på 17,1 miljoner kronor.  Pengar som enligt Vänsterpartiet är nödvändiga…

Engagera dig

Bli medlem!

Vi växer så det knakar! Kom med du med! Ju fler vi är desto mer kan vi förändra!

Vänsterpartiets Fristadsfond

Fristadsfonden hjälper flyktingar från hela världen och bistår bland annat med juridisk hjälp för att se till att fler får en chans till asyl. Hjälp oss hjälpa!

Välkommen till Vänsterpartiet Gotland !

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?