sida

Interpellation ang. utvecklingen av Campus Gotlands utbildningsutbud

2022-10-24, Till reionstyrelsens ordförande Meit Fohlin 

Kompetensförsörjningen på Gotland är viktig för alla arbetsgivare på ön och inte minst för att Region Gotlands verksamheter ska fungera. Många yrkesutbildningar genomförs inom såväl vuxenutbildningen som i folkhögskolans regi.  Ytterligare för Region Gotland viktiga utbildningar har de senaste åren också anordnats på Campus Gotland, bland annat lärarutbildning för olika årskurser. Samtidigt finns en oro att utbildningarna kan försvinna lika snabbt som de inrättats.

Denna oro blev konkret när vi nåddes av beskedet att det för Gotland så viktiga socionomprogrammet nu avvecklats. Huruvida pågående lärarutbildningar ska vara på plats eller på distans är också det en återkommande fråga.

Det är lätt att tro att Uppsala universitet vill förändra utbildningsinnehållet i en riktning som främst gynnar Uppsala Universitet och inte tillräckligt väl bidrar till Gotlands behov av kompetensförsörjning.  Om inte Uppsala universitet kan leva upp till den roll de borde ha i vår kompetensförsörjning, behöver vi titta efter andra utbildningsanordnare av högskoleutbildningar. Det finns exempel på andra platser där man har ett campus med utbildningar anordnade lokalt där flera högskolor/universitet bidrar med utbildningar som är viktiga för den regionen eller kommunens kompetensförsörjning.

Mina frågor:

  • Vad anser du om utvecklingen av Uppsala Universitet Campus Gotland?
  • Hur avser du som regionstyrelsens ordförande förbättra dialogen med Uppsala universitet i syfte att främja ett utbildningsutbud med större fokus på Region Gotlands kompetensförsörjning?”
  • Finns det en risk för Gotlands behov av kompetens utifrån de planer som Uppsala  universitet redovisat och känner du någon oro över utvecklingen?
  • Hur anser du att Region Gotland ska agera för att säkerställa Gotlands kompetensbehov av högskoleutbildade och hur bråttom tycker du att det är?

Victoria Öjefors Quinn, Vänsterpartiet

Kopiera länk