• Hem
  • Motion: Gratis ...
sida

Motion: Gratis utlån av idrottsbiljetter på biblioteken

2023-04-24

Biblioteken är en plats för böcker, läsning och möten mellan människor, utan kostnad för besökarna. Sagostunder för barn, föreläsningar och författarmöten för vuxna, Biblioteken har med tiden hittat flera sätt att skapa mänskliga möten och utjämna samhällsklyftor, ett arbete som spelar allt större roll i dagens kärva ekonomiska läge och oroliga omvärld.

I bland annat Skåne, Göteborg och Stockholm har bibliotek, utöver böcker börjat låna ut årskort till elitidrottsmatcher i till exempel fotboll, vollyboll och innebandy. Årskorten kan ha skänkts av idrottsklubbarna eller köpts in av biblioteken.  Syftet är att möjliggöra för allmänheten, inte minst de med svag ekonomi, att kunna låna ett kort på begränsad tid för att kunna gå på aktuella matcher.

Gratis utlån av årskort eller motsvarande till olika idrottsklubbars matcher tror Vänsterpartiet kan bidra till en positiv utveckling inom flera områden. Fler som idag prioriterar bort eller helt enkelt inte har råd att gå på exempelvis en fotbolls eller basketmatch, eftersom försörjningsstödet eller etableringsersättningen inte räcker, skulle kunna göra det. Intresset för idrott skulle kunna ÖKA hos fler och många som idag sällan eller aldrig besöker ett bibliotek skulle få ett nytt skäl att gå dit. Det kan väcka ett slumrande läsintresse och inte minst skapa möten mellan människor som annars sällan träffas. Kostnadsfritt utlån av årskort/idrottsbiljeter är en enkel åtgärd som kan bidra till ett mer jämlikt Gotland och bättre integration.

Vi föreslår regionfullmäktige besluta:

Att uppdra åt regionstyrelsen att utreda möjligheten för öns bibliotek att i samarbete med befintliga idrottsklubbar kostnadsfritt låna ut årskort/matchbiljetter.

Saga Carlgren (V)
Jörgen Benzler (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Per Edman (V)
Annamaria Bauer (V)
Peter Barnard (V)

Kopiera länk