sida

Äldre motioner /interpellationer

Här kan du läsa många av våra tidigare motioner och interpellationer.

Motion: Fler kulturarbetare i förskola och skola 2020-12-14

Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar

Obligatoriska konsekvensanalyser vid besparingar

Förbättrad vård vid självskadebeteende

Hemmasittarteam

Kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga

Öka takten i klimatomställningen

Förbättrad cykel-infrastruktur

Egenregi äldreomsorg

En skola där alla tas på allvar

Saga Carlgrens debattinlägg ang. vår motion ”Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar utvisning.”

Motion: Arbetstidsförkortning

Interpellation angående klimatbedömningar

Pressmeddelande Alliansen har ett ansvar att motverka ungas utsatthet

Kopiera länk