sida

Interpellation: Klimatbedömningar

Visby 2021-02-22

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att ta fram ett system för klimatbedömningar inför beslut om budget och andra relevanta ärenden. Detta som en effekt av att Vänsterpartiets motion om att erkänna att klimatnödläge råder bifölls. Behovet av att minska klimatutsläppen och att göra det snabbt kan inte nog understrykas. Vårens budgetberedning, inför beslut om Region Gotlands budget för 2022, förbereds nu och ännu har inte frågan om klimatbedömningar kommit tillbaka till regionstyrelsen för varken rapport eller beslut. *** Detta får mig att undra över hur högt detta prioriteras av Alliansen och Centerpartiet.

 

Mina frågor:

  • Hur säkerställer du som ordförande för regionstyrelsen att klimatbedömningar kan göras inför beslut om budget i vår?
  • Hur ser tidsplanen ut för det omfattande omställningsarbete som Region Gotland behöver göra med anledning av klimatförändringarna?

 

Saga Carlgren

Vänsterpartiet

Kopiera länk