artikel

Saga Carlgrens debattinlägg ang. vår motion ”Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar utvisning.”

Regionfullmäktige Gotland 2021.04.26

Många av de som vår motion omfattar var barn 2015-2016 när de kom till Gotland.
De kom till ett Gotland där det fanns en stor enighet om att vårt ansvar i flyktingkrisen var att ge de som kom just till oss en så bra start som möjligt. Här skulle de kunna bygga sig nya liv tillsammans med oss.
Jag upplevde tydligt en glädje från så många i att få göra detta. Utifrån solidariska skäl men också av andra skäl.
Det fanns ett så uppenbart behov av fler människor. Att fler barn skulle gå i våra skolor. Att fotbollslagen behövde fler spelare. Att vi hade stora behov av människor som ville utbilda sig och arbeta här. Vara med och utveckla Gotland.
Vi i vänsterpartiet arbetade tillsammans med många andra partier, föreningar, företag och alla de volontärnätverk som startades runt om på ön för att välkomna människor.
Region Gotland och länsstyrelsen tog också täten på ett utmärkt sätt.

Sen dess har vi sett hela samhällsdebatten förändras.

Nu förväntas vi se människor som en belastning och inte som en tillgång. Nu bidrar den svenska migrationspolitiken till att människor inte kan försörja sig, inte har någonstans att bo och att människor tvingas fly igen.
Från Sverige.
Nu tävlar partierna om vem som kan strama åt människors liv mest. Omöjliggöra chanserna att bygga nya liv här. Trycka ned människor. Skrämma bort dom från Sverige. Samtidigt som de beskylls för alla möjliga samhällsproblem.

Gruppen ensamkommande är hårt drabbade av den svenska migrationspolitiken. På väldigt lösa grunder skrevs mångas ålder upp till 18 år. Lillebror kunde plötsligt anses äldre än storebror i svenska myndigheters ögon. Varför 18? Ja vore man bara lite konspiratorisk så kunde man tro att myndigheter systematiskt justerade människor födelsedata för att ta rättigheter ifrån dom. Som barn har du ett bättre skydd. Många andra grupper lider förstås också under den svenska migrationspolitiken.

Gymnasielagen kom till i ett läge där Sverige var på väg att utvisa flera tusen ungdomar till ett av världens farligaste länder. Samtidigt som kritiken mot de medicinska ålderbedömningarna och rättssäkerheten i asylprocessen var mycket stor.

Vi i vänsterpartiet har hela tiden drivit på för amnesti för den här gruppen. Vi är kritiska mot hur gymnasielagen skrevs. Det är inte värdigt att fortsätta utsätta den här gruppen för otrygga asylprocesser och tillfälliga uppehållstillstånd. Gymnasielagen ställer krav som få unga oavsett nätverk och bakgrund skulle klara att uppfylla.

I brist på stöd från andra partier för det accepterade vi gymnasielagen.

Nu har en grupp unga under några år utbildat sig på ungdomsgymnasiet yrkesutbildningar och Yrkesvux.
De blir snart färdiga och måste på kort tid skaffa jobb för att få stanna i Sverige.

Många som studerat på yrkesutbildningarna på gymnasiet och på Yrkesvux går normalt sett nästan direkt ut på arbetsmarknaden. Deras kompetens behövs på arbetsmarknaden. Men nu befinner vi oss i en pandemi. Arbetsmarknaden har blivit tuff. Färre anställs i osäkra tider.

I region Gotlands verksamheter finns som de flesta i fullmäktige vet dock fortfarande stora behov av arbetskraft. Jag tror och hoppas att varje personalansvarig i de verksamheterna har ett nära samarbete med utbildningarna och jobbar för att rekrytera till våra verksamheter.

Det vi vill med vår motion är att Region Gotland ska vara på tårna även kring gruppen som omfattas av gymnasielagen.
Att man ska säkerställa att man inte missar någon som behövs i våra verksamheter och som har rätt utbildning.

Att man ska säkerställa att man anställer de personerna på ett sätt som gör att de inte riskerar utvisning trots anställning.

Flera företag på Gotland klarar av att göra det jobbet. Det borde Region Gotland också kunna göra.
Motionen har blivit lamt mottagen. Att Region Gotland inte normalt sett tillämpar provanställning tycker man räcker som insats.
Ni i centerpartiet som inte vill bifalla våra förslag – vad tänker ni göra istället?
Ni liberaler som inte vill bifalla våra förslag – vilka förslag har ni som bättre hjälper den här gruppen?

Eller har ni ändrat er?

Bifall till motionen.

Kopiera länk