Insändare

Egenregi ökar möjligheten för en bättre äldreomsorg

Angelica Dunstrand efterlyser i en insändare (GT 7/1) vad politiker på Gotland vill göra för att lyfta och satsa på äldreomsorgen.

Jag vill berätta hur Vänsterpartiet ser på frågan.
Det görs mycket bra i äldreomsorgen på Gotland. Det finns många medarbetare, likt Angelica, som gör ett bra arbete. Det här måste vara utgångspunkten för den utveckling vi vill se. Vi kan inte bygga en förändrad äldreomsorg på något annat än den personal vi har och den erfarenhet och kunskap som finns där.
Med den bakgrunden är det olyckligt det beslut M-CKD-SD tog om att privatisera äldreboendena i Hemse. Där har, som Angelica visar, personalneddragningar skett. Det gör det svårare för den kvarvarande personalstyrkan att utveckla arbetet. Att genomföra denna förändring mitt under en pandemi var dålig politik. Vem kommer att vilja arbeta i detta viktiga och många gånger roliga arbete i framtiden?
Här följer några punkter Vänsterpartiet tycker är viktiga när vi vill utveckla äldreomsorgen:
Fler anställda och en kontinuerlig kompetensutveckling hos all personal behövs. Det möjliggör högre kompetens i de vårdande inslagen i de särskilda boendena, att mer tid för aktiviteter och samtal finns vilket tillsammans stärker det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Antal timanställd personal ska minska och fler ska ha fast anställning. Cheferna ska ha kunskap, vilja och förutsättningar att leda arbetet och bidra till utveckling.
I hemtjänsten ska det finnas ett större utrymme än i dag för olika typer av aktiviteter och samtal.
Fler träffpunkter ska skapas där Region Gotland antingen själv driver verksamheten eller hjälper till med finansiering där alla äldre ges möjlighet till gemenskap, kultur och rörelse. Att jobba med det friska hos oss alla är en bra investering både för oss själva och för samhället.
Vänsterpartiet vill också att Region Gotland tar fram en plan för hur man på ett bra, tryggt och genomtänkt sätt kan ta tillbaka driften av de upphandlade äldreboendena på Gotland. Med egen drift ökar möjligheten för oss politiker att erbjuda goda arbetsvillkor och steg för steg göra livet bättre för de av oss som har behov av äldreomsorgen.
Dock gäller det att komma ihåg att Region Gotland själv har svårt att finansiera allt detta. I riksdagen driver Vänsterpartiet en ekonomisk politik som ger mer av våra skatter till kommunerna och regionernas arbete med välfärd. Politiken hänger ihop, utan mer pengar från staten kommer utvecklingen av äldreomsorgen att försvåras.
Kopiera länk