sida

Motion: Konsekvensanalyser ska vara obligatoriska vid beslut om besparingar 2020-12-14

Politiska beslut i våra nämnder och styrelser fattas som regel utifrån underlag från berörd förvaltning.
För oss i Vänsterpartiet är det alldeles självklart att
beslutsunderlag gällande besparingar alltid ska innehålla konsekvensanalyser från berörda verksamheter.
Som politiker har vi ansvar för både verksamhet och ekonomi. För att kunna fatta kloka och välavvägda beslut behöver vi alltid ha information om vad olika ekonomiska beslut väntas få för konsekvenser för berörda verksamheter. Precis på samma sätt som att vi inte fattar beslut om nya verksamheter eller utvecklingsprojekt utan att också få e ett ekonomiskt underlag.
Dessvärre finns återkommande exempel på när beslutsunderlag gällande besparingar, inte innehållit några konsekvensanalyser.
Ett sådant exempel är Barn och Utbildningsnämndens beslut den 24 november-2020, gällande stora besparingar på bland annat förskola, grundskola och särskola. I budgettabellerna redovisades bland annat sänkta grundbelopp. Samtidigt inte en rad, om vilka konsekvenser besparingarna väntas få – för dagens barn och framtidens vuxna.

Vi yrkar därför:
Att underlag inför ekonomiska beslut i Region Gotlands samtliga politiska organ, alltid
ska innehålla konsekvensbeskrivningar från de verksamheter som berörs.

Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V) Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V) Jörgen Benzler (V)
Victoria Öjefors Quinn (V) Peter Barnard (V)

Kopiera länk