sida

Motion: Fler kulturarbetare i förskola och skola 2020-12-14

Pandemin fortsätter sätta spår i det gotländska samhället. Det drabbar såväl vuxenvärld som barn och unga. Yngre barn påverkas kanske främst genom nya förhållningsregler inom förskolan och på andra aktiviteter. Äldre barn och ungdomar
drabbas i högre grad av helt inställda fritidsaktiviteter. Gymnasiet har också under stor del av året haft fjärrundervisning på hel – eller deltid. Den som arbetar inom
kultursektorn har samtidigt fått se arbetstillfällen och inkomster försvinna. Ett tusental av Gotlands kulturarbetare har därför svårt att få ekonomin att gå ihop.
För att skapa något gott och utvecklande ur denna svåra situation, vill vi se att initiativ tas för att få fler kulturutövare verksamma inom öns skolor och förskolor.
Det skulle ge arbetstillfällen för många av dem som drabbats av alla nedstängningar. Det skulle också ge ett unikt mervärde för barn och ungdomar. Barn från socioekonomiskt svaga familjer, skulle särskilt gynnas, vilket bidrar till ökad jämlikhet.
Något som skulle kunna genomföras redan våren 2021 är att vuxenutbildningen kan genomför en utbildning i pedagogik där idag arbetslösa kulturarbetare erbjuds plats. De ska
också ges möjlighet till finansiering av sina studier. Detta blir en bra grund för att utveckla kulturarbetet inom både förskola som grundskola.
Vi vet att de som möter kulturutövande tidigt i livet lättare utvecklar och bevarar kreativa intressen även i vuxen ålder. I många konstnärliga utbildningar är socioekonomiskt svaga grupper underrepresenterade. Med fler kulturaktiviteter för
barn och unga kan denna trend på sikt vändas.
Vi yrkar därför:
Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för – och grundskolan.
Att en plan arbetas fram hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.

Saga Carlgren (V) Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V) Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V) Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

Kopiera länk