sida

Motion: Kostnadsfria kultur och idrottsaktiviteter för barn och unga 2020-11-16

Alla människor mår bra av att hitta och få möjlighet att odla ett eller flera fritidsintressen. Att regelbundet röra på sig fysiskt, är nyttigt för allas hälsa, oavsett om det är ens intresse eller inte. Att på sin fritid ha möjlighet att göra sådant en mår bra av, är viktigt för alla- inte minst för barn och ungdomar. Det ger både återhämtning, gör att en mår bra och om att växa som människa. Det kan handla om
lagidrottande eller ridning. Det kan handla om måleri eller hantverk av något slag. Det kan också vara att starta ett band, med drömmen om att en dag slå igenom.
Oavsett vad ens fritid ägnas åt, är det viktigt att alla barn och unga på Gotland, ska kunna känna att det finns något för dem. Både något som de gillar – och något de har råd med.
Vi vet att möjligheterna ser väldigt olika ut, inte minst på grund av inkomstskillnader och hur familjens kontaktnät ser ut. Region Gotland har mycket att tjäna, på att ge alla barn och unga möjlighet att ägna sig åt kultur och/eller idrottsaktiviteter.
I den kulturplan som Regionfullmäktige just står i begrepp att anta, nämns social hållbarhet som ett fokusområde. Genom att göra kultur, konst och idrott tillgängligt för
alla barn och ungdomar oavsett socioekonomisk bakgrund, stärker vi den sociala hållbarheten på Gotland.
Vi yrkar därför:
Att uppdra åt Barn och utbildningsnämnden och Gymnasie – och Vuxenutbildningsnämnden att ta fram fler kostnadsfria kultur – och idrottsaktiviteter för barn och unga.

Saga Carlgren (V) Thomas Gustafsson (V) Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V) Jörgen Benzler (V)
Victoria Öjefors Quinn (V) Peter Barnard

Kopiera länk