Pressmeddelande

Pressmeddelande Alliansen har ett ansvar att motverka ungas utsatthet

Det senaste året har inneburit stora påfrestningar för unga och unga vuxna. *** De mest sårbara grupperna har drabbats hårdast av alla restriktioner. Social distansering, distansstudier och inställda fritidsaktiviteter har satt sina spår. Pandemin har påverkat våra ungdomar på flera sätt.

I den senaste rapporten från Operativt Samverkansforum (OSF) – Region Gotlands och Polismyndighetens samverkansorgan, finns tydliga och mycket oroande exempel på ungas utsatthet.

Rapporten beskriver att pandemin drivit fram nya typer av mötesplatser för unga, där problematik med bland annat langning, skadegörelse och misshandel har förekommit. Man beskriver också att socialtjänsten inte funnits på plats i den utsträckning som skulle behövas. Särskilt nämns unga minderåriga kvinnor med psykisk ohälsa, som en grupp som har behov av andra insatser än de polisen på plats kan bidra med.

Vi i Vänsterpartiet anser att situationen kräver ökade sociala resurser som medvetet arbetar för att möta ungdomarna på plats. Därutöver behövs förebyggande arbete genom socialt stöd och verksamheter som kan vara alternativ till den destruktiva miljö polisen beskriver i rapporten.

*** För att undvika att situationen eskalerar under sommaren, behöver något göras redan nu.

Vänsterpartiet lämnar idag in en interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström.

Vi hoppas att alliansen genom socialnämndens ordförande Rolf Öström kan berätta vad som görs för att motverka den situation som beskrivs i OSF-rapporten, samt hur alliansen arbetar förebyggande bland unga och unga vuxna i spåren av pandemin.

Saga Carlgren (V), regionråd

Kopiera länk