• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående hyrpersonal inom gotländsk sjukvård

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Filip Reinhag

Hyrpersonal har varit ett inslag i den gotländska sjukvården och omsorgen under många år. Omfattningen och extra kostnader för detta har varierat. Från början var det flest hyrläkare som behövde användas, med ökade kostnader och ur patientperspektivet sämre kontinuitet. Att läkaren känner till sin patient och träffat hen vid tidigare besök är ofta viktigt för ett gott behandlingsresultat.

Nu ser vi att även antalet hyrsjuksköterskor ökar. Många som går över till den privata hyrmarknaden gör det med motiveringen att lönen blir högre och arbetsförhållandena upplevs som bättre. Inte minst att man har större möjligheter att styra över sin egen tid.

Mina frågor till HSN:s ordförande är:
Hur mycket extra i kronor kostade det år 2022 för HSN att bemanna med hyrpersonal jämfört med om man haft normal bemanning med egen anställd personal? Hur mycket har HSN budgeterat år 2023 för kostnaden för hyrpersonal? Finns det täckning i HSN:s budget om kostnaden blir lika hög som 2022? Om inte hur tänker man hantera detta?

Vilken analys gör HSN över orsakerna till ökad andel hyrpersonal? Finns det några erfarenheter från hur vi jobbar på Gotland som kan ses som en anledning till ökad andel hyrpersonal? Vilken strategi har man för att minska beroendet av hyrpersonal?

Jörgen Benzler(V)

 

Kopiera länk