• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående resurser till välfärden under kostnadskrisen

Till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin

2022-11-21

Vi lever i en orolig tid såväl mänskligt som ekonomiskt med krig på nära håll, ekonomisk oro och en skenande inflation. Här hemma innebär det bland annat alltmer ökade kostnader, för såväl privatpersoner som Region Gotlands verksamheter. Kostnader för sådant som mat och elförbrukning är tydliga exempel på saker som måste betalas, oavsett vad notan slutar på.  Det ställer också krav på politiken, för att inte små barn, eleverna i skolan, farmor med sin hemtjänst eller morfar på sitt särskilda boende ska komma i kläm.

Välfärden har redan tidigare stora behov och kommer inte kunna upprätthålla sin kvalitet om inte de ekonomiska resurserna ökar. Regeringens och Sverigedemokraternas förslag till statsbudget innebär 6 miljarder i generella- och 4 miljarder i riktade statsbidrag till kommuner och regioner nästa år. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR behövs det dock 20 miljarder om stora nedskärningar och uppsägningar inom vård, skola och annan välfärd ska kunna undvikas.

Alla välfärdsmedarbetare som varje dag utför underverk på förskolor, inom vården och på ungdomsgården måste kunna lita på att deras verksamheter fortfarande kommer att fungera. Som politiskt folkvalda i Region Gotland har vi ett ansvar att värna gotlänningarnas trygghet och möjligheter till ett bra liv, oavsett ålder eller livssituation.

Inom den gotländska politiken kan vi välja att värna välfärden genom att skjuta till ytterligare resurser, eller utnyttja kostnadsutjämningsreserven och därmed enstaka år tillåta verksamheter att överskrida sin budget. Rent krasst, kan vi välja mellan att göra nedskärningar i välfärden, höja skatten, eller genom våra nationella partier arbeta för att statsbidragen till kommuner och regioner ökar- och hålls uppe.

Mina frågor:

Hur kommer du som regionstyrelsens ordförande hantera glappet mellan välfärdens behov och de minskade statsbidragen?

Anser du att extraanslag till nämnderna kommer kunna vara aktuella? Om inte, hur vill du då garantera gotlänningarna en god välfärd?

Är skattehöjning ett medel du kan tänka dig att använda för att undvika stora nedskärningar i välfärden?

Victoria Öjefors Quinn, Vänsterpartiet

Kopiera länk