• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående särskilt boende- Attendo Terra Nova

Till socialnämndens ordförande Rolf Öström 2022-11-21

Den 16 november publiceras en artikel på helagotland.se om att personalen på det särskilda boendet Attendo Terra Nova larmar om att det nu är sämre på boendet än någonsin. Personalen vittnar om att de ofta arbetar ensamma och att de inte tillåts ta in extra personal, trots att det finns. Trots, att det finns allvarliga problem med boende som hotar personal och andra boende och problem med en boende som ofredar kvinnliga boende sexuellt. Personal vittnar om att de inte hinner hjälpa boende att gå på toaletten samt att boende som egentligen ska ha dubbelbemanning inte får det och att cheferna medvetet låter bli att bemanna upp i tillräcklig omfattning. Samtidigt som personalen upplever att cheferna vill att de ska måla upp en osann bild av hur verksamheten drivs när Region Gotland kommer på besök. Det ska till och med ha satts upp lappar om aktiviteter för de äldre som aldrig genomförs.

Utdrag från tidningsartikeln:

”Hur ofta sker allvarliga incidenter?
– Varje dag. Personal utan läkemedelsdelegering får jobba ensamma. Cheferna säger till anhöriga att det alltid finns en delegering på varje avdelning, men så är det aldrig. Felmedicinering sker hela tiden. De som har delegering får så ringa runt på andra avdelningar och ge mediciner till personer de inte känner. Vi fattar inte vad regionen och facket väntar på. Terra Nova borde stängas, det är för farligt. Låt kommunen ta över.”

Boende och anhöriga vittnar i en artikel den 17 november om att det personalen nu larmat om överensstämmer med deras bild av verksamheten. De vittnar om felmedicinering, otrygghet på grund av sexuella närmanden från annan boende, kontaktpersoner som inte kommer på bokade möten och inte hör av sig trots att avstämning veckovis utlovats.

I september beslutade socialnämnden om fortsatt intagningsstopp på Attendo Terra Nova. Rolf Öström uttalade sig då enlig nedan:
”Vi kan fortfarande inte se att förbättringar för de boende sker i den takt och den utsträckning vi anser nödvändigt”

Flera kommuner har de senaste åren tvingats bryta avtal med Attendo, eller på grund av brister i verksamheterna, valt att inte förlänga avtal. I vissa fall när det gäller hemtjänst och hemsjukvård och i vissa fall när det gäller särskilda boenden eller vårdboenden. Två aktuella exempel:

Attendo Säteriet i Härryda – 29 september 2022 beslutar kommunstyrelsen att avtalet sägs upp. En extern utredning av juristbyrå kommer med slutsatsen att avtalet kan brytas.

Attendo Sabbatsbergsbyn i Stockholm – den 18 oktober 2022 döms två chefer för att ha brutit mot meddelarskyddet när en anställd som larmade om missförhållanden gavs en erinran och hotades med uppsägning. Efter domen beslutar Stockholms stad att inte förlänga avtalet.

Mina frågor:
  • Om förbättringar för de boende inte sker i den takt och omfattning som är nödvändigt för att lyfta intagningsstoppet, varför är det då enligt socialnämndens ordförande en acceptabel kvalitet för de redan boende på Attendo Terra Nova?
  • Hur länge ska socialnämnden acceptera att bristerna inte åtgärdas?
  • Varför bryter socialnämnden inte avtalet med Attendo?
  • Vad är det som skiljer avtalet med Attendo gällande boendet på Terra Nova från de avtal som gällt i exempelvis Härryda där man avbrutit avtalet?
  • Vilka lärdomar har socialnämnden dragit av exempel från andra platser där man brutit avtal med Attendo?
  • Har socialnämnden övervägt behovet av att anlita extern juridisk expertis för att bedöma om avtalet kan brytas samt hur det i så fall bör ske ur ett juridiskt perspektiv?

Saga Carlgren, Vänsterpartiet

Kopiera länk