• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående flerbostadshus på landsbygden

Till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Det har på Gotland under den senaste mandatperioden byggts färdigt allt för få flerbostadshus. Inte minst färdigbyggda hyresrätter hade behövt vara flera. Om Gotlandshem och andra fastighetsägare byggt fler bostäder med stöd av det statliga stödet för nya hyresrätter och studentbostäder hade bostadssituationen varit bättre på Gotland. Tyvärr har man valt att inte nyttja detta stöd. (Stödet avskaffades tyvärr av SD-M-KD med passivt stöd från Centerpartiet i statsbudgeten som antogs i slutet av 2021. Det trots att stödet bidragit till många nya hyresrätter i hela landet.)

Enligt Länsstyrelsens sammanställning i sin bostadsanalys över Gotland år 2020 färdigställdes här näst minst antal nya lägenheter i hela Sverige per tusen invånare. Bara 1,3 lägenheter per tusen. Det ska jämföras med snittet bland Sveriges län på 4,9 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Situationen vad gäller nybyggda flerbostadshus utanför Visby är förmodligen ännu sämre. Inför valet 2018 var bostadsfrågor, inte minst att bygga fler hyresrätter på landsbygden en viktig valfråga för Centerpartiet. Förslaget om dubbel markanvisning var centralt.

Mina frågor:
Hur många flerbostadshus har byggts färdigt på landsbygden utanför Visby under perioden 2019 till juni 2022?
Var har dessa flerbostadshus i så fall byggts?
Hur många av dessa är hyresrätter?
Hur många har byggts på landsbygden av Gotlandshem?
Hur många färdiga hyresrätter finns det på landsbygden som är ett resultat utifrån dubbel markanvisning?

Victoria Öjefors Quinn (V)

Kopiera länk