• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående metoder för att behålla kompetens hos äldre medarbetare

Till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, 2023-03-27

Kompetensförsörjningen är en av nyckelfrågorna för Region Gotland. Arbetskraftsbristen väntas öka och i takt med det måste Region Gotland vässa verktygen både vad gäller att arbeta på nya sätt och ta tillvara de medarbetare som finns på bästa sätt. Redan idag är många verksamheter inom Region Gotland beroende av att medarbetare vill fortsätta sitt arbete i någon form även sent i arbetslivet. Ibland kommer personal tillbaka i någon ny roll efter pensionsavgången eller stannar kvar efter att pensionsåldern infallit. I många fall är det dock tvärtom svårt att orka arbeta ända fram till pensionen trots att man behövs och är uppskattad i sin yrkesroll. Det finns sannolikt många sätt att arbeta för Region Gotland som arbetsgivare för att fler ska orka och vilja arbeta kvar några år till och inte tvingas gå i pension tidigare.

En möjlighet som fackförbundet kommunal och fackförbundet Vision lyfter fram är en modell som kallas 80 90 100. Den går ut på att man från en viss ålder kan erbjuda medarbetaren att gå ned till 80 procents arbetstid, med 90 procent av lönen och 100 procent av pensionsinbetalningen.

Den ideella föreningen Sunt arbetsliv, som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona lyfter modellen som ett sätt att underlätta för äldre medarbetare att arbeta kvar i verksamheten men samtidigt få mer tid för återhämtning och därmed bättre ork. Detta har införts bland annat i Helsingborgs stad som ett sätt att underlätta generationsväxling. Läs mer på: https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/kortare-arbetstid-ger-aldre-battre-ork/

Mina frågor:

Finns det någon dialog med de fackliga organisationerna på Gotland om åtgärder för att underlätta för äldre medarbetare att orka arbeta kvar?

Hur ser du på möjligheten att erbjuda 80 90 100-modellen till äldre medarbetare inom Region Gotland?

Vilka andra åtgärder kan du tänka dig att pröva för att bättre ta vara på äldre medarbetare inom Region Gotland?

Peter Barnard (V)

 
Kopiera länk