• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående rullstolsgarage

Till socialnämndens ordförande Håkan Eriksson            2023-03-27 

Den 23 december 2020 avgör högsta förvaltningsdomstolen att rullstolsgarage inte är en bostadsanpassning utan ska anses vara lösa inventarier.

Vilket innebar att i stort sett alla regioner i Sverige direkt upphörde att bevilja rullstolgaragen.

2021-08-26 ger Regeringen Boverket i uppdrag att utvärdera lagen (2018:222) om bostads-anpassningsbidrag och analysera hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget alltså ett större uppdrag än bara rullstolsgaragen.

I en motion hösten 2021 yrkade vi i vänsterpartiet att hjälpmedelscentralen skulle ta över ansvaret för elrullstolgaragen tills boverkets utredning blev klar. Efter som det varierar mycket huruvida medborgarna har möjlighet att förvara en uteelrullstol, beroende på om man bor i lägenhet eller villa. Vilka ekonomiska resurser man att bygga själv har också stor betydelse.

Nu är boverket klar med sin rapport och här är lite siffror på hur stoppet av rullstolgarage drabbat de som är i behov av ett rullstolsgarage.

Citat boverket 2018:222

”När arbetsterapeuter svarar på frågan vilken som är den vanligaste anpassningen som avslås uppger 37 procent att det är förvaring (möjligheter att förvara skrymmande hjälpmedel i eller i direkt anslutning till bostaden). 90 procent anger att elrullstolar inte lämnas ut som hjälpmedel förrän mottagaren visat att det finns en förvaring som uppfyller hjälpmedels-centralens krav. 53 procent anger att hjälpmedel tas tillbaka om inte godtagbar förvaring finns.”

Tydliga siffror på hur rörelsefriheten för personer beroende av rullstol för utomhusbruk inskränkts under de senaste 2 åren. Vet att efter samtal med arbetsterapeuter både inom HSF och SOF här på Gotland så har det förekommit ett flertal fall där personer inte kunnat få ute elrullstol på grund av att de inte har haft möjlighet att förvara den utifrån de krav som hjälpmedelscentralen ställer.

Boverket kommer fram till följande i sin rapport. citat:

”5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag bör därför ändras för att möjliggöra att bostadsanpassningsbidrag beviljas för lätt flyttbara rullstolsgarage om övriga villkor är uppfyllda. Boverket föreslår att 5 § första stycket skrivs om så att det framgår att bo-stadsanpassningsbidrag kan lämnas för att byta, flytta, komplettera eller på annat sätt anpassa de fasta funktionerna i och i anslutning till en bostad”

Min fråga:

När kommer personer boende på Gotland som är i behov av rullstolsgarage kunna få det?

Peter Barnard, Vänsterpartiet

 

 

Kopiera länk