• Hem
  • Motion: Återinf...
sida

Motion: Återinför Bussiga kortet även inom Visby

Minska priskrisen för barn och unga- återinför "Busiga kortet" i Visby, 2023-03-27

Den senaste tiden har prisökningar på viktiga saker som energi, livsmedel, hyror och drivmedel påverkat många hushåll. Samtidigt är sannolikheten stor att löneökningarna inte kommer att matcha ökningarna i levnadskostnader. På ett år har priserna för dagligvaror stigit med 15,2 procent och den snävare kategorin mat har stigit med 17,8 procent. I februari steg matpriset med rekordhöga 2,5 procent. Priserna stiger nu vecka för vecka. Många gotländska hushåll får allt svårare att klara ekonomin och Sveriges radio P4 Gotland rapporterade i början av mars att allt fler vänder sig till Svenska kyrkan för att få hjälp med matkassar eller annat stöd med ekonomin.

 

Region Gotland drabbas också av det ekonomiska läget och kostnaderna i verksamheterna ökar. Samtidigt bör man ändå se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den ekonomiska utsattheten hos gotlänningarna. Insatser som gör att barn och unga kan fortsätta med meningsfulla aktiviteter på fritiden och inte tvingas sluta med sådant som i grunden är bra för både hälsa och välbefinnande, bör vara högt prioriterade. Ett sätt att understödja det är att återinföra gratis busskort genom ”bussiga kortet” även i stadstrafiken. Gratis busskort är en av de frågor som lyfts fram som särskilt viktiga för att minska barnfattigdomen på organisationen Majblommans hemsida.

Tre viktiga frågor

Att fler barn och unga tar bussen till aktiviteter istället för att föräldrar skjutsar med egen bil är också ett viktigt steg i att minska utsläppen från biltrafiken. Ju fler gotlänningar som ser bussen som ett självklart färdmedel redan i tidig ålder desto fler åker buss även senare i livet. Att återinföra bussiga kortet i stadstrafiken orsakar inga nya kostnader utan framförallt eventuellt uteblivna intäkter från biljetter. Att återinföra bussiga kortet i stadstrafiken kan bidra till att öka bussåkandet. Att underlätta för barn och ungdomar att åka kollektivt ökar också motivationen för föräldrar att välja bussen för resor tillsammans med barnen. Det kan i sin tur öka intäkterna i kollektivtrafiken och minska utsläppen från biltrafiken.

”Bussiga kortet” är ett busskort för barn och unga på Gotland som ger rätt till gratis bussresor i landsbygdstrafiken. Bussiga kortet infördes på Gotland efter initiativ från Vänsterpartiet och gällde från början hela kollektivtrafiken på Gotland, alltså även stadstrafiken. Såhär definieras bussiga kortet i ”TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR” för Region Gotland:

 Bussiga kortet

Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock möjlig för elev som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år innan gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet. Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.

Vi föreslår regionfullmäktige besluta:

  • att Bussiga kortet i stadstrafiken återinförs.

Saga Carlgren (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Per Edman (V)

Annamaria Bauer (V)

Peter Barnard (V)

 

 

 

 

 

Kopiera länk