• Hem
  • Motion: Gratis ...
sida

Motion: Gratis frukost i förskola och skola

2023-02-20

Att det är bra för så väl hälsa som koncentration att inleda dagen med frukost är de flesta överens om. Ändå vet vi att många barn och elever inte äter någon frukost om morgnarna. Detta kan bero på alltifrån att man inte är hungrig tidigt på morgonen, till att det inte finns någon frukost hemma. Stigande priser för mat och andra livsmedel och kanske ökad stress hos vuxna  har inte underlättat situationen. Det är helt enkelt inte alla barn eller ungdomar som har bra möjligheter att äta frukost hemma.

Media har också rapporterat om att fler barn och elever äter mer skolmat än tidigare och om att särskilt mycket mat går åt på måndagar och fredagar. Alltså före och efter helg. Vår gemensamt finansierade välfärd måste här ta sitt ansvar.  Alla oavsett hemmaförhållanden och socioekonomisk bakgrund, ska kunna äta sig mätta, varje dag.

Gratis frukost erbjuds till allt från förskolebarn till gymnasieelever i ett flertal kommuner runtom i landet. I Enskede Gård finns erfarenheter av bättre studiero och att färre elever kommer för sent, sedan gratis skolfrukost införts på gymnasiet. I Ockelbo vittnar man om en tryggare matsalsmiljö i grundskolan. I förlängningen (tillsammans med flera andra åtgärder) kan det också bidra till att förebygga ätstörningar hos barn och ungdomar.

Även här på ön finns positiva exempel: Kommunala förskolor serverar barnen som kommer före en viss tid frukost. Gutegymnasiets elever får gratis frukost sedan 2018. Att anpassa måltidsplaneringen före och efter helg och införa gratis frukost för alla barn och elever inom förskolan, grundskolan och gymnasiet skulle ge gotländska barn och unga mer jämlika uppväxtvillkor.

Vi yrkar:

Att uppdra till barn och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att erbjuda kostnadsfri frukost för alla barn och elever, från förskola till gymnasium.

Att uppdra till regionstyrelseförvaltningen att utreda möjligheterna att anpassa måltidsplaneringen och satsa extra på maten i samband med helger och skollov.

Saga Carlgren (V)                                    Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)                      Per Edman (V)

Annamaria Bauer (V)                               Peter Barnard (V)

Kopiera länk