• Hem
  • Interpellation ...
sida

Interpellation angående bostäder för sociala och medicinska förturer

Till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius,               2022-03-28

Att ha en bra och tillgänglig bostad är centralt för att kunna leva och verka i samhället. För många gotlänningar betyder det ett hyreskontrakt inom Gotlandshem. Den som behöver en bostad eller som av sociala eller medicinska skäl behöver flytta, blir aktuell i kön för förturer av sociala och medicinska skäl. Dessa förturer hanteras idag av socialförvaltningen. Ansvaret har tidigare legat hos Gotlandshem.

Kön för sociala och medicinska förturer blir allt längre. Enligt uppgifter från socialförvaltningen närmar sig nu kötiden ett år. Det handlar alltså inte längre om någon snabb hjälp. Följden blir att exempelvis den som utsätts för våld i nära relation, eller som på grund av funktionsnedsättning behöver en lägenhet på bottenplan får vänta länge. Orsaken är att tillgången på lägenheter inte räcker för att tillgodose behoven.

Mina frågor:                                                                                               Anser du som regionstyrelsens ordförande att väntetid på upp till ett år är en rimlig väntan för den som står i kön för social och medicinsk förtur?                                                            Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att förbättra tillgången på lägenheter för social-och medicinsk förtur?

Victoria Öjefors Quinn (V)

 

Kopiera länk