Nej till Nato och Aurora.

Insändare skriven av Jan Svensson, publicerad i GA den 24 juni och GT 1 juli.

I höst kommer det att genomföras en stor militär manöver på Gotland och delar av fastlandet. I manövern deltar Sverige, Finland och flera Natoländer. Övningen bygger på att Sverige har slutit ett värdlandsavtal med Nato och övningen har fått namnet Aurora. Vi är bekymrade över upprustningen kring Östersjön och det oroliga läget som är följden av detta. Vi är emot en anslutning till Nato och detta gäller även värdlandsavtalet som vi anser är en smygväg till Natomedlemskap. Vä

rdlandsavtalet innebär att Nato kan placera trupper och personal på svensk mark. Det finns inget uttalat förbud om att placera kärnvapen Gotland och Sverige. Detta kan innebära att Gotland kan bli en kärnvapen bas

Läs mer

Publicerat i Insändare, Internationellt | Lämna en kommentar

Glädjande med en stark och växande vänster

Insändare från Brittis Benzler och Jörgen Benzler publicerad i GA den 19 juni och i GT den 21 juni.

Det var positivt att se Labours framgångar i parlamentsvalet i Storbritannien. Det var länge sedan vi sett ett traditionellt västeuropeiskt socialdemokratiskt parti gå till val på ett valmanifest med tydliga vänsteråsikter. Tyngdpunkten var inte att i första hand tillfredsställa medelklassens behov av mer pengar eller leta samarbete med borgerliga partier. I stället betonade man vänsteråsikter om ökad jämlikhet och mer rättvisa. Man menade att politiken leder till något bra för alla i samhället om det som produceras kan fördelas mer rättvist. Labour förslog mer resurser till sjukvården, skolan och annan gemensam offentlig verksamhet. Man föreslår en mer aktiv miljöpolitik och betonar vikten av ökad jämställdhet mellan könen.

Det är glädjande att ett vänstermanifest kan få ett så pass stort stöd från väljarna. Det borde bli så även här i Sverige och på Gotland. Även vi behöver en vänsterpolitik som verkligen leder till mer rättvisa och jämlikhet. Det behövs en politik som förbättrar villkoren på arbetsmarknaden så att osäkra visstidsanställningar, projektanställningar och oönskade deltidstjänster försvinner och ersätts med trygga anställningar med en lön det går att leva på. Det behövs en vänsterpolitik

Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare | Lämna en kommentar

Håll fast vid klimatmålet!

Insändare från Jörgen Benzler, publicerad i GT 17 juni.

Det är tragiskt att Donald Trump inte vill att USA ska göra sin del av jobbet i klimatfrågan. Det land som historiskt bidragit mest till den situation som råder vill inte bidra i tillräcklig stor omfattning. USA lämnar över ansvaret till alla andra. Är det verkligen så vi vill att världen ska fungera, att den som skitat ner mest inte ska städa efter sig?

Att ett en ökad mängd koldioxid i vår atmosfär bidrar till högre medeltemperatur är ett faktum. Det förnekar ingen, inte ens Donald Trumps administration. En högre temperatur leder till en utarmning av jordens resurser och gör det svårare för oss människor att leva på vårt jordklot. För vänsterpartiet är det självklart att det behövs ekonomiska beslut i samhället som utgår från de gränser naturen sätter. Läs mer

Publicerat i Insändare, Miljö | Lämna en kommentar

Viktig satsning på bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Gotland 13 juni

Viktig satsning på bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. För Gotland innebär det cirka 10 miljoner kronor om året från 2018.

Pengarna ska fördelas ut till landstingen och kommuner för att de ska kunna förbättra arbetsvillkor och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

  • Det är ett välkommet tillskott till hälso- och sjukvården för att vi ska kunna förbättra arbetssituationen för vår personal. Personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och jag skulle gärna se att vi kan börja minska arbetstiden., säger Jennie Jarve som representerar Vänsterpartiet i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tanken är att fack och landsting och kommuner gemensamt ska bestämma på vilket sätt pengarna bäst kan användas.

  • Jag hoppas att vi tillsammans med facken kan få fram de bästa sätten att använda de här pengarna, säger Jennie Jarve. Det är viktigt att vi tar tillvara de idéer och förslag som personal och fackliga organisationer har.

Frågor kan ställas till Jennie Jarve, 070 306 96 86

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barns uppväxtvillkor och välfärdens medarbetare i fokus

Insändare från Brittis Benzler och Saga Carlgren publicerad i GT 13 juni.

Tillsammans med S och MP har vi tagit fram en budget för 2018. Vänsterpartiets fokus är att finansiera en välfärd att lita på för alla gotlänningar. En av de viktigaste förutsättningarna för det är alla de som arbetar i välfärden. Vettiga löner och goda arbetsvillkor för personalen är ett måste för en bra verksamhet. Därför höjer vi nu ersättningen för ökade personalkostnader från 71 miljoner till 100 miljoner för hela Region Gotland. Det kommer att innebära en bättre löneutveckling för många personalgrupper men också möjligheter till förbättrade arbetsvillkor.

Vår befolkning blir äldre och det innebär stadigt högre kostnader för både äldreomsorg och sjukvård. Samtidigt går utvecklingen hela tiden framåt och nya behandlingsmöjligheter tillkommer. Gotlänningarna har rätt till sjukvård efter behov och ska inte behöva bli utan för att vi bor på en ö och har Sveriges minsta landsting. Därför tillför vi 43 miljoner till sjukvården och 15 miljoner till äldreomsorgen, och investerar i renovering av bland annat akuten.

Barn och ungas livsvillkor är ett av de viktigaste fokusområdena för Vänsterpartiet på Gotland. Nu ökar antalet orosanmälningar stadigt Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Välfärd | Lämna en kommentar

Budget för välfärd

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till fortsatt positiv utveckling. De största satsningarna i vår budget 2018 är:

➢ Ökat löneutrymme med 100 miljoner som ska gå till insatser för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare mår bra.
➢ Sjukvården får 43,2 miljoner för att möta ökade behov.
➢ 77 miljoner investeras i ny akutmottagning och ombyggnation till moderna lokaler för operation och röntgen över tre år.
➢ Socialtjänsten tillförs 42,7 miljoner för behov hos barn och unga samt äldre.
➢ Skolan får 13 miljoner för fler barn samt en ny förskola på A7.
➢ VA-investeringar och säkrad tillgång till vatten – 275 miljoner till bräckvattenverk i Kvarnåkershamn och till redan påbörjade och nya projekt.

Här kan du läsa mer om den rödgröna budgeten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allmännytta för allas rätt till en bra bostad.

Insändare från Lars Bjurström, publicerad i GA 16/5 och GT 23/5.

Starka allmännyttiga bostadsföretag och en genomtänkt bostadspolitik har haft en stor betydelse när välfärden i Sverige byggts upp. Det har varit en social bostadspolitik och ett av de viktiga målen har varit att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Under flera år har den sociala bostadspolitiken monterats ned och en ny politik har drivits fram. En politik med nyliberala avregleringar och mer makt till företagen som gjort att vinstintressena tillåtits styra alltmer.

Bostadsbristen och de allt högre kostnaderna är en direkt följd den nyliberala politiken med avregleringar och allt starkare vinstintressen. Ett viktigt inslag i den nyliberala politiken har varit att attackera de allmännyttiga idéer som burit upp de kommunägda bostadsföretagen, bland annat Gotlandshem. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

För en rättvis bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler och Monika Eriksson, publicerad i GA 8/5 och i G 12/5.

Vi behöver ett starkt och välfungerande allmännyttigt bostadsföretag på Gotland ­– Gotlandshem – som behandlar alla lika och som kan erbjuda ett stort utbud av bostäder på hela Gotland. Det handlar om rättvisa och demokrati men det handlar också om hur Gotland ska utvecklas. När Gotland växer är det viktigt att också Gotlandshem växer genom att bygga nytt.

Socialdemokraterna på Gotland driver nu på för att sälja nästan tusen av Gotlandshems lägenheter. Vänsterpartiet vill stoppa de planerade utförsäljningarna och istället satsa på ett starkare och större Gotlandshem. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Nazister är inte välkomna till Almedalen.

Nordiska motståndsrörelsen är en av de mest aktiva organisationerna i svensk vitmakt-miljö idag. De arbetar för ett samhällsskick där en överordnad vit ras är ett av de viktigaste elementen. På deras egen hemsida uttrycks tydligt att deras fiender måste neutraliseras och straffas för att uppnå detta och också vilka dessa fiender är. På olika sätt finns stora delar av det politiska spektrat i Sverige nämnt som rörelsens fiender som ska neutraliseras. Där nämns liberaler, miljöpartister, socialdemokrater, kommunister, feminister och många fler. Bland fienderna finns också judar, människor med utomnordiskt eller icke-ariskt ursprung, homosexuella. I nazisternas önskesamhälle har vi andra i samhället (för många av oss passar in på en eller flera av de kategorier som definieras som fiender) straffats och tystats för gott.

Nordiska motståndsrörelsen har ansökt om polistillstånd för att hålla möte på allmän plats under Almedalsveckan 2017, de har ocksåansökt om att få hyra mark för ett tält eller liknande under några dagar i veckan.

Vänsterpartiet på Gotland värderar Almedalsveckan som plats för politisk debatt och diskussion och dialog om samhällsfrågor högt. Vi tror inte på att begränsa deltagande i arrangemanget eller platsen med hänvisning till åsikter Läs mer

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Stoppa Gotlandshems utförsäljningar

Pressmeddelande 24 april:

Vänsterpartiet anser att försäljning av allmännyttigt ägda hyresrätter inte är en bra bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till ett bra boende.

Exakt vad detta kan komma att leda till för de berörda hyresgästerna går naturligtvis inte att veta men under de senaste åren har vi sett effekterna av att den ”allmännyttiga politiken” försvagats eller rentav försvunnit. Istället har företagens vinstintresse kommit att styra i allt högre grad. Bostadsbrist och högre priser är en direkt följd av detta. När privata vinstintressen får ökat utrymme så minskar rättvisan och det drabbar framförallt hushåll som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Pressmeddelande, säljinteutGotlandshem, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar