Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lika lön för lika arbete

Insändare Monika Eriksson och Jennie Jarve, publicerad i GT 10/1 och GA 11/1.

Communis betyder gemensam. Region Gotland är vår gemensamma kommun. Kommunen skall värna om att alla vi kan leva ett gott liv, genom att se till att välfärden fungerar. Till det behövs pengar, gemensamma pengar, alltså det vi betalar i skatt till kommunen.

Den borgerliga regeringen, under förra mandatperioden, tyckte att det var bättre att var och en fick så mycket som möjligt i sin egen plånbok. Då kan man köpa sig sin egen välfärd istället. De gjorde flera olika åtgärder som skulle gynna de som redan hade en full plånbok.
Jobbskatteavdragen är en sån åtgärd. Skattepengarna hamnade i medborgarnas egna plånböcker istället för i den gemensamma kassan. Det kan på kort sikt kännas bra för den enskilde. Problemet är att det samtidigt gör så att de gemensamma pengarna inte räcker till för allt som behövs göras för att välfärden skall fungera för alla.

När bolagen i Sverige tyckte att de fick för lite i vinst, när de skulle betala de löner som en stark fackförening hade förhandlat fram, då flyttade de sin produktion till låglöneländer, där facken har en svagare ställning.

Samma idé fick råda när Miljöpartiet tillsammans med alliansen i Socialnämnden röstade fram att all personlig assistans skulle läggas ut i privat regi. De avtal som fackföreningen Kommunal har lyckats förhandla fram med kommunen skiljer sig mycket mot det avtal som råder på den privata sidan.
Som privatanställd personlig assistent behöver du :
• arbeta 30 timmar mer varje månad för att få samma månadslön
• Vara på din arbetsplats nattetid utan jourersättning.
• Vara på din arbetsplats nattetid och i bästa fall få räkna 2 timmar som arbetstid för sovande natt på arbetsplatsen.

Vänsterpartiet hade önskat att kunna ha verksamheten i kommunal regi men Miljöpartiet,
Centerpartiet och Moderaterna ville annat. Nu får vi istället önska och hoppas att Kommunal lyckas förhandla fram lika bra avtal för assistenterna i privat regi som de tidigare har lyckats med gentemot kommuner .

Lika lön för lika arbete.

Monika Eriksson V
Jennie Jarve V

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Häpnadsväckande av SD

Insändare av Brittis Benzler, publicerad i GT 7/1

SD anklagar bland annat Vänsterpartiet för att inte arbeta för en levande landsbygd.  För oss som följer den gotländska politiken och vet vad Sverigedemokraterna gjort eller snarare inte gjort så är det ett häpnadsväckande utspel. Sverigedemokraternas insats i regionfullmäktige har varit i det närmaste obefintlig och ingenting har deras ledamöter sagt eller skrivit om insatser för landsbygden.

Vänsterpartiet ser den levande landsbygden som en tillgång för Gotland och vi har ett brett program för att utveckla landsbygden. Det innebär att vi arbetar för att det ska finnas tillgång till service över hela ön. Det är särskilt viktigt att service man besöker ofta som förskola, skola och vårdcentraler eller trygghetspunkter finns nära där man bor. Men vi har också varit med och drivit fram starten och utvecklingen av Folkhögskolan i Fårösund och Grönt Centrum på Lövsta.

Men Vänsterpartiet har också medverkat till förändringar av servicen på landsbygden som inte varit lätta. När barnen i skolålder blev färre, behövde också antalet skolor bli färre för att kunna erbjuda en så bra skola som möjligt. I dessa förändringar flyttades barnen i nästan alltid till andra landsortsskolor för att stärka dem. Vi har också tydligt drivit på för att behålla skolor, som till exempel högstadiet i Fårösund. Att det finns familjer som väljer skola i Visby istället för landsbygdsskolor, ger merkostnader och skapar problem för att upprätthålla en bra skolorganisation.

De senaste åren har främst handlat om att satsa på skolor över hela ön, många skolor har rustats upp tex, Lärbro, Roma, Fole och förskolorna i Hemse. Alla skolor har fått tillgång till fiber. Det pågår ett engagerat arbete för att utveckla verksamheten så att fler ska nå skolans mål. Samtidigt finns stora ekonomiska utmaningar, skolan får mindre pengar för att sjukvården ska kunna få mer. Då behöver man göra förändringar ibland för att anpassa verksamheten till mindre pengar eller var behoven finns. Det har öppnats fler förskoleavdelningar i Sanda men blir färre i Klintehamn. Ekonomin är främsta orsaken till nedläggningen av förskolan i Hogrän. Det ger en besparing på 1 miljon för nämnden och bättre möjligheter för förskoleverksamheten i området.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbetet för mer pengar till vår gemensamma välfärd eftersom vi vet hur mycket välfärden betyder för oss alla. Det ökar möjligheterna för bra verksamhet på hela ön och attraktiva arbetsvillkor för regionens medarbetare.

Brittis Benzler
Vänsterpartiet Gotland

 

 

 

 

Publicerat i Brittis, Insändare, Skolpolitik, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Var rädd om hyresrätten.

Insändare från Saga Carlgren och Brittis Benzler, publicerad i GA 28/12 och GT 31/12.

En bra bostad är en viktig del av ett gott liv. Tillgång till bostäder är avgörande för en regions utveckling. En stor och väl fungerande allmännytta ökar möjligheterna att driva en bra bostadspolitik som syftar till att erbjuda alla en bra bostad till rimliga kostnader.

Att som nu föreslås sälja delar av Gotlandshems/allmännyttans bostäder innebär minskade möjligheter till en bra bostadspolitik. Några rimliga skäl till försäljning har inte redovisats och därför har Vänsterpartiets ledamot i Gotlandshems styrelse reserverat sig mot beslutet om försäljning. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, Insändare | Lämna en kommentar

Mer bostadspolitik behövs

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 24/12.

Företrädare för Byggindustrin försökte i GA den 5 dec hävda att byggkostnaderna knappast alls påverkar hyran. Jag påstod den 10 dec i GA att detta inte stämmer och nu har jag fått frågan (GA 19 dec) hur jag räknar, trots att det framgick av mitt inlägg.

I insändaren 10 dec skrev jag så här:

”Att bygga en kvadratmeter bostadsyta kostar idag, ganska lågt räknat, cirka 22 000 kronor……. om vi antar att byggföretagen skulle börja skänka tjänster och material till bostadsföretagen så kan hyran sänkas med kostnaden för räntor och avskrivningar för de 22 000 kronor som byggkostnaden är idag (fortfarande lågt räknat). Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare | Lämna en kommentar

(V)i står inte ut!

Hur gick det till när den rödgröna regeringen gick från solidaritet till en inhuman asylpolitik? Hur blev det så att socialdemokratiska ministrar nu citerar Sverigedemokraters floskler om att ”Sverige inte kan ta emot alla”? Hur gick de borgerliga från öppna hjärtan till ett eventuellt regeringssamarbete med Sverigedemokraterna?

Att asylrätten ska gälla även i tider då människor flyr och har behov av att söka asyl trodde vi var en självklarhet. Att människor som kommit till Sverige ska få sina asylskäl prövade på ett rättsäkert och humant sätt är inte naivt, det är det minsta man kan kräva av ett av världens rikaste länder.

Genom historien har Sverige påverkat sin omvärld genom att vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter. Nu påverkar Sverige istället omvärlden till det sämre. Vår lägstanivå blir en ny normalnivå eller i värsta fall en ny högstanivå för länderna i vår närhet.

Hur unga från Afghanistan behandlas är ett av tecknen på hur regeringen styr mot ett mer inhumant mottagande. Unga människor får sin ålder bedömd på vaga grunder och plötsligt är 16-åringen 18 år. Beskedet innebär en flytt från ett boende för barn till ett för vuxna, kanske i en annan del av landet. Beskedet kan också betyda avvisning till en livsfarlig framtid. Det är rimligt att vi har särlagstiftning för barn. Där de som är under 18 år har en särställning och barns behov sätts framför vuxnas. Problemet är inte detta utan att varken barns eller vuxnas rättigheter respekteras i det svenska asylsystemet. Vuxnas rättigheter är så svaga att det är lätt att förstå varför en ung människa kan välja att uppge fel ålder i förhoppning om att få stanna i Sverige.

I ena andetaget talar regeringen om förbättrad integration och gör bra satsningar på arbetsmarknadspolitik. I nästa andetag införs tillfälliga uppehållstillstånd som försvårar etablering på arbetsmarknaden och tvingar nya svenskar att arbeta i yrken långt ifrån det man är utbildad till.

Det är inte hederligt att sätta ett humant flyktingmottagande mot en fungerande välfärd. Välfärdens brister beror inte på fler flyktingar utan på alliansregeringens skattesänkningar. 140 miljarder i sänkta skatter försvagar välfärden och omfördelar pengar från de som har minst till de som har mest. Varför vill regeringen skylla välfärdens brister på de som nyss kom hit? Istället för att se att det är borgerlig politik som är orsaken och på allvar göra något åt ökande klyftor och underfinansierad välfärd?

När är andrummet över? Vi står inte ut.

 Vänsterpartiet på Gotland

Publicerad som insändare i GA den 23/12 och GT den 27/12.

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Vinstjakten är problemet.

Insändare från Lars Bjurström, publicerad i GT 16/12.

I en insändare i GT den 10 december kritiserar Vårdföretagarna (genom Håkan Tenelius) en insändare jag skrivit som handlade om vinstjakten i välfärden.

Jag är övertygad om att lärare, sjuksköterskor och andra som jobbar i vinstdrivande företag gör ett bra jobb för att tillgodose patienter och elever. Men visst påverkar verksamhetens organisation och mål och inriktning innehållet för både och patienter eller elever. Det finns öppna exempel på att lärare tvingats sätta högre betyg för att skolan ska bli mer konkurrenskraftig, för att ta ett tydligt exempel. Vinstjakten är en dålig drivkraft det är därför som den ska bort från välfärdens verksamheter. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare | Lämna en kommentar

Rimliga hyror viktigt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 10/12 och GT 14/12.

Att delar av bygg- och bostadsbranschen kan räkna lite hur som helst är ingen nyhet för mig men byggindustrins senaste insändare i (GA 5 dec och GT 8 dec) om byggkostnader och hyror var ändå överraskande. För Vänsterpartiet är rimliga hyror viktigt och därför har vi på olika sätt drivit på för att bostadskostnaderna ska kunna hållas nere. Då behövs mer bostäder för att förhindra att många tvingas in i orimliga ”andrahandskontrakt” och liknande men då är det också viktigt att de nya bostäderna kan byggas till kostnader som de flesta klarar.

För mig och för många andra är därför nyproduktionskostnaderna för bostäder viktigt att försöka hålla nere. När nu byggindustrin i sin insändare hävdar att om ”byggaren byggde ett hus och skänkte det” så skulle hyran ”bara” kunna sänkas med 1 200 kronor så är vi många som undrar hur dom räknat. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare | Lämna en kommentar

Stärk allmännyttan – Om Gotlandshems föreslagna försäljning

V-logga_CMYK_RodVänsterpartiet stöder inte beslutet i Gotlandshems styrelse om att försöka sälja ut bostäder. Vänsterpartiets ledamot i Gotlandshems styrelse reserverade dig därför mot beslutet eftersom inga goda skäl för försäljning har redovisats. Gotlandshem har ett viktigt allmännyttigt uppdrag vilket bland annat innebär att alla ska ha möjligheter till en bra bostad till rimliga kostnader. Affärsmässigheten får inte bli viktigare än det allmännyttiga syftet.

En stor och väl fungerande allmännytta ökar möjligheterna att driva en bra bostadspolitik som syftar till att erbjuda alla en bra bostad till rimliga kostnader. Därför innebär en försäljning av Gotlandshems/allmännyttans bostäder minskade möjligheter till en bra bostadspolitik och det finns heller inte några ekonomiska eller andra skäl för att Gotlandshem ska sälja bostäder. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Stoppa vinstjakten i välfärden

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GA 30 november och GT 3 december.

Vinstintresse är en dålig drivkraft för att ta hand om oss när vi blir sjuka eller våra barn när de är i förskolan. Det måste vara omsorgen som är det viktiga.

För skolor och vårdcentraler med vinstintresse finns en stark drivkraft att försöka välja elever och patienter som kräver små insatser men ger bra intäkter. Med företag som försöker välja elever och patienter så kan det ibland vara svårt för skolor och vårdcentraler utan vinstintresse att inte försöka ta efter, åtminstone i viss mån. Ingen skola vill väl förlora just de högpresterande eleverna för att bara nämna en problematik som kan uppstå.

Med en välfärd där vi tillåter att en del Läs mer

Publicerat i Insändare, Skolpolitik, Välfärd | Lämna en kommentar

Välfärden måste utgå från hela Gotlands behov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAbrittis (2)Insändare från Brittis Benzler och Saga Carlgren publicerad i GT 19 november och i GA den 21 november.

För att Gotland ska vara attraktivt och människor vilja bo här behövs en väl fungerande samhällsservice som når hela Gotland. Vänsterpartiet ser gärna att en större andel av samhällets resurser används för den gemensamma välfärden, skola, vård och kultur är sådant vi alla har nytta och glädje av. Men vi ser inte någon större vilja till en sådan politik just nu. Här på Gotland pågår arbete med att ta fram en serviceplan och samtidigt är det svårt att få regionens pengar att räcka till. Det innebär att serviceplanen kommer att handla om att utveckla service, inte minst med stöd av datorteknik, att behålla service, men också att välja bort. Det kan bli både besvärligt och svårt. Det är därför viktigt med en bred dialog med medborgarna innanbesluten fattas. Läs mer

Publicerat i Brittis, Skolpolitik, Välfärd | Lämna en kommentar