Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Alla ska kunna leva på sin pension

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT 21/3 och GA 23/3.

För partierna bakom pensionsuppgörelsen som gjordes på 90-talet verkar det ha varit viktigare att skapa nya affärsmöjligheter för finansbranschen än att skapa trygga pensioner för alla. PPM-systemet har inte gett bättre pensioner men säkert skapat miljonärer i branschen och nu har det visat sig att systemet lett till rena bedrägerier och stora förluster för många blivande pensionärer. Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Intresserad eller nyfiken på Vänsterpartiet?

Kom på vårt möte i Visby
Onsdag 22 mars kl 18.30

I Vänsterpartiets lokal, på Österväg 5 (samma hus som Siesta i Östercentrum).

På mötet kommer vi att berätta mer om Vänsterpartiet och vår politik. Vi försöker svara på alla dina frågor och diskuterar givetvis gärna vår politik.
Vi bjuder på kaffe/te och lite tilltugg. Välkommen!

Vi kommer också att ha möten i Hemse och i Slite.

I Hemse, torsdag 30 mars kl 18.30
Röda korsets lokal (Kupan),  Storgatan 68

I Slite, måndag 3 april kl 18.30
Röda korsets lokal (Kupan), Storgatan 110

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Åtta sidor om Vänsterpartiet

 

Idag, 17 mars, delas ut åtta sidor från och om Vänsterpartiet. Vi vill berätta om våra politiska idéer vilka vi är. Vi vill väcka diskussionen och blicka framåt mot en värld där jämlikheten och demokratin är starkare.

Vi gör det som ett sätt att bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter. Vi vill möta detta genom att stärka demokratin och minska orättvisorna så att vi tillsammans kan ta oss an dagens och framtidens utmaningar, ett samhälle där vi tar hand om varandra. Tillsammans i solidaritet, inte genom att stöta ut, diskriminera eller bygga murar.

Klicka här så kan du läsa hela vårt material, åtta sidor från och om Vänsterpartiet på Gotland. 

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Vi ska ordna bostäder åt nyanlända.

Insändare skriven av bland annat vänsterpartiets regionråd, Saga Carlgren, publicerad i GA den 17/2. 

I mars 2016 började den nya bosättningslagen gälla. Den innebär att alla kommuner har skyldighet att ordna bostad för ett angivet antal nyanlända per år. Många kommuner knorrade kring detta nya ansvar och hävdade att det var omöjligt. Det är inte nödvändigtvis ett enkelt uppdrag men från den rödgröna majoritetens sida har vi varit tydliga med att vi vill ta oss an uppgiften och göra allt som går för att det ska lyckas.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Vänsterpartiets årsmöte säger nej till utförsäljningar

Pressmeddelande om uttalande antaget på Vänsterpartiet Gotlands årsmöte den 12 februari 2017.
(Uttalandet publicerat som insändare i GA och GT).

Vänsterpartiet säger nej till utförsäljningar av bostäder

Ett starkt och välfungerande allmännyttigt bostadsbolag är en mycket viktig del i en social bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader

Ett allmännyttigt bostadsbolag kan och bör ha en viktig betydelse för hela bostadsmarknaden genom att kunna erbjuda ett brett utbud av bostäder till rimliga kostnader. Men ett allmännyttigt bostadsföretag ska också erbjuda stor trygghet till den enskilde hyresgästen.

– Det ska inte vara några niomånaderskontrakt eller plötsliga förändringar av möjligheterna att bo kvar. Bostäderna och hyresgästerna ska inte heller ses som handelsobjekt som kan säljas till högstbjudande, säger Lars Bjurström, ordförande i Vänsterpartiet Gotland Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Pressmeddelande | Lämna en kommentar

Fler ska klara gymnasiet är viktigaste målet

Insändare från Saga Carlgren (V) och Håkan Ericsson (S), publicerad i GA 6/2.

När en föreläsare på konferensen ”92 möjligheter” beskrev Gotland, lyfte hon upp en lång rad positiva möjligheter för ön att växa. Både i Visby och runt om på ön. Två mindre bra saker fanns dock. Fler måste klara gymnasiet och företagsklimatet måste bli bättre.

Sedan några år tillbaka har de rödgröna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN, som högsta prioritet att öka andelen elever som klarar gymnasiet. Vi vet att en genomgången gymnasieskola är en av de viktigaste faktorerna för att få jobb och klara sig bra i dagens samhälle. Gymnasieexamen har blivit en inträdesbiljett till första jobbet.

I GVN har vi haft som högsta prioritet att öka Läs mer

Publicerat i Insändare, Skolpolitik | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet säger nej till utförsäljning

Pressmeddelande 2 februari

Ett minskat antal bostäder hos det allmännyttiga bostadsbolaget försämrar möjligheten att bedriva en social bostadspolitik där målet är att alla ska ha en bra bostad till rimliga kostnader. Ett mål som många bekänner sig till men som flera partier uppenbarligen inte tar på tillräckligt stort allvar.

Färre bostäder hos Gotlandshem innebär minskade möjlighet till rättvis fördelning av lägenheter. Särskilt problematiskt är att möjligheten till viktiga sociala förturer kommer att minska.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Publicerat i Bostadspolitik, Pressmeddelande | Lämna en kommentar

Lika lön för lika arbete

Insändare Monika Eriksson och Jennie Jarve, publicerad i GT 10/1 och GA 11/1.

Communis betyder gemensam. Region Gotland är vår gemensamma kommun. Kommunen skall värna om att alla vi kan leva ett gott liv, genom att se till att välfärden fungerar. Till det behövs pengar, gemensamma pengar, alltså det vi betalar i skatt till kommunen.

Den borgerliga regeringen, under förra mandatperioden, tyckte att det var bättre att var och en fick så mycket som möjligt i sin egen plånbok. Då kan man köpa sig sin egen välfärd istället. De gjorde flera olika åtgärder som skulle gynna de som redan hade en full plånbok.
Jobbskatteavdragen är en sån åtgärd. Skattepengarna hamnade i medborgarnas egna plånböcker istället för i den gemensamma kassan. Det kan på kort sikt kännas bra för den enskilde. Problemet är att det samtidigt gör så att de gemensamma pengarna inte räcker till för allt som behövs göras för att välfärden skall fungera för alla. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Häpnadsväckande av SD

Insändare av Brittis Benzler, publicerad i GT 7/1

SD anklagar bland annat Vänsterpartiet för att inte arbeta för en levande landsbygd.  För oss som följer den gotländska politiken och vet vad Sverigedemokraterna gjort eller snarare inte gjort så är det ett häpnadsväckande utspel. Sverigedemokraternas insats i regionfullmäktige har varit i det närmaste obefintlig och ingenting har deras ledamöter sagt eller skrivit om insatser för landsbygden.

Vänsterpartiet ser den levande landsbygden som en tillgång för Gotland och vi har ett brett program för att utveckla landsbygden. Det innebär att vi arbetar för att det ska finnas tillgång till service över hela ön. Det är särskilt viktigt att service man besöker ofta som förskola, skola och vårdcentraler eller trygghetspunkter finns nära där man bor. Men vi har också varit med och drivit fram starten och utvecklingen av Folkhögskolan i Fårösund och Grönt Centrum på Lövsta.

Men Vänsterpartiet har också medverkat till förändringar av servicen på landsbygden som inte varit lätta. När barnen i skolålder blev färre, behövde också antalet skolor bli färre för att kunna erbjuda en så bra skola som möjligt. I dessa förändringar flyttades barnen i nästan alltid till andra landsortsskolor för att stärka dem. Vi har också tydligt drivit på för att behålla skolor, som till exempel högstadiet i Fårösund. Att det finns familjer som väljer skola i Visby istället för landsbygdsskolor, ger merkostnader och skapar problem för att upprätthålla en bra skolorganisation.

De senaste åren har främst handlat om att satsa på skolor över hela ön, många skolor har rustats upp tex, Lärbro, Roma, Fole och förskolorna i Hemse. Alla skolor har fått tillgång till fiber. Det pågår ett engagerat arbete för att utveckla verksamheten så att fler ska nå skolans mål. Samtidigt finns stora ekonomiska utmaningar, skolan får mindre pengar för att sjukvården ska kunna få mer. Då behöver man göra förändringar ibland för att anpassa verksamheten till mindre pengar eller var behoven finns. Det har öppnats fler förskoleavdelningar i Sanda men blir färre i Klintehamn. Ekonomin är främsta orsaken till nedläggningen av förskolan i Hogrän. Det ger en besparing på 1 miljon för nämnden och bättre möjligheter för förskoleverksamheten i området.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbetet för mer pengar till vår gemensamma välfärd eftersom vi vet hur mycket välfärden betyder för oss alla. Det ökar möjligheterna för bra verksamhet på hela ön och attraktiva arbetsvillkor för regionens medarbetare.

Brittis Benzler
Vänsterpartiet Gotland

 

 

 

 

Publicerat i Brittis, Insändare, Skolpolitik, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Var rädd om hyresrätten.

Insändare från Saga Carlgren och Brittis Benzler, publicerad i GA 28/12 och GT 31/12.

En bra bostad är en viktig del av ett gott liv. Tillgång till bostäder är avgörande för en regions utveckling. En stor och väl fungerande allmännytta ökar möjligheterna att driva en bra bostadspolitik som syftar till att erbjuda alla en bra bostad till rimliga kostnader.

Att som nu föreslås sälja delar av Gotlandshems/allmännyttans bostäder innebär minskade möjligheter till en bra bostadspolitik. Några rimliga skäl till försäljning har inte redovisats och därför har Vänsterpartiets ledamot i Gotlandshems styrelse reserverat sig mot beslutet om försäljning. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, Insändare | Lämna en kommentar