Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

 På startsidan försöker vi spegla aktuella frågor genom att publicera debattinlägg och pressmeddelanden. Men om du klickar på hemsidans flikar kan du hitta information om hur du får kontakt med oss, vilka som företräder oss i olika nämnder, våra politiska program och förstås en hel del annat. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Budget för välfärd

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till fortsatt positiv utveckling. De största satsningarna i vår budget 2018 är:

➢ Ökat löneutrymme med 100 miljoner som ska gå till insatser för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare mår bra.
➢ Sjukvården får 43,2 miljoner för att möta ökade behov.
➢ 77 miljoner investeras i ny akutmottagning och ombyggnation till moderna lokaler för operation och röntgen över tre år.
➢ Socialtjänsten tillförs 42,7 miljoner för behov hos barn och unga samt äldre.
➢ Skolan får 13 miljoner för fler barn samt en ny förskola på A7.
➢ VA-investeringar och säkrad tillgång till vatten – 275 miljoner till bräckvattenverk i Kvarnåkershamn och till redan påbörjade och nya projekt.

Här kan du läsa mer om den rödgröna budgeten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allmännytta för allas rätt till en bra bostad.

Insändare från Lars Bjurström, publicerad i GA 16/5 och GT 23/5.

Starka allmännyttiga bostadsföretag och en genomtänkt bostadspolitik har haft en stor betydelse när välfärden i Sverige byggts upp. Det har varit en social bostadspolitik och ett av de viktiga målen har varit att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Under flera år har den sociala bostadspolitiken monterats ned och en ny politik har drivits fram. En politik med nyliberala avregleringar och mer makt till företagen som gjort att vinstintressena tillåtits styra alltmer.

Bostadsbristen och de allt högre kostnaderna är en direkt följd den nyliberala politiken med avregleringar och allt starkare vinstintressen. Ett viktigt inslag i den nyliberala politiken har varit att attackera de allmännyttiga idéer som burit upp de kommunägda bostadsföretagen, bland annat Gotlandshem. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

För en rättvis bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler och Monika Eriksson, publicerad i GA 8/5 och i G 12/5.

Vi behöver ett starkt och välfungerande allmännyttigt bostadsföretag på Gotland ­– Gotlandshem – som behandlar alla lika och som kan erbjuda ett stort utbud av bostäder på hela Gotland. Det handlar om rättvisa och demokrati men det handlar också om hur Gotland ska utvecklas. När Gotland växer är det viktigt att också Gotlandshem växer genom att bygga nytt.

Socialdemokraterna på Gotland driver nu på för att sälja nästan tusen av Gotlandshems lägenheter. Vänsterpartiet vill stoppa de planerade utförsäljningarna och istället satsa på ett starkare och större Gotlandshem. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare | Lämna en kommentar

Nazister är inte välkomna till Almedalen.

Nordiska motståndsrörelsen är en av de mest aktiva organisationerna i svensk vitmakt-miljö idag. De arbetar för ett samhällsskick där en överordnad vit ras är ett av de viktigaste elementen. På deras egen hemsida uttrycks tydligt att deras fiender måste neutraliseras och straffas för att uppnå detta och också vilka dessa fiender är. På olika sätt finns stora delar av det politiska spektrat i Sverige nämnt som rörelsens fiender som ska neutraliseras. Där nämns liberaler, miljöpartister, socialdemokrater, kommunister, feminister och många fler. Bland fienderna finns också judar, människor med utomnordiskt eller icke-ariskt ursprung, homosexuella. I nazisternas önskesamhälle har vi andra i samhället (för många av oss passar in på en eller flera av de kategorier som definieras som fiender) straffats och tystats för gott.

Nordiska motståndsrörelsen har ansökt om polistillstånd för att hålla möte på allmän plats under Almedalsveckan 2017, de har ocksåansökt om att få hyra mark för ett tält eller liknande under några dagar i veckan.

Vänsterpartiet på Gotland värderar Almedalsveckan som plats för politisk debatt och diskussion och dialog om samhällsfrågor högt. Vi tror inte på att begränsa deltagande i arrangemanget eller platsen med hänvisning till åsikter Läs mer

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Stoppa Gotlandshems utförsäljningar

Pressmeddelande 24 april:

Vänsterpartiet anser att försäljning av allmännyttigt ägda hyresrätter inte är en bra bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till ett bra boende.

Exakt vad detta kan komma att leda till för de berörda hyresgästerna går naturligtvis inte att veta men under de senaste åren har vi sett effekterna av att den ”allmännyttiga politiken” försvagats eller rentav försvunnit. Istället har företagens vinstintresse kommit att styra i allt högre grad. Bostadsbrist och högre priser är en direkt följd av detta. När privata vinstintressen får ökat utrymme så minskar rättvisan och det drabbar framförallt hushåll som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Pressmeddelande, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Regionens service viktig för utvecklingen på hela Gotland

Pressmeddelande – 2017-03-30 

När Vänsterpartiets yttrar sig över ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” så är det framförallt servicens viktiga roll för hela Gotlands utveckling som framhålls. För en bra utveckling krävs många olika, små och stora insatser och yttrandet har därför många förslag och det är svårt att peka på något enskilt förslag som är viktigare än andra.

  • Vi vill ha ett serviceutbud som bidrar till en bra utveckling på hela ön och vi redovisar många förslag som kan bidra, säger Lars Bjurström, ordförande i VänsterpartietGotland, Läs mer
Publicerat i Pressmeddelande, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Opposition mot brister.

Artikel skriven av Lars Bjurström. Publicerad i GT/Gotlänningen den 29/3.

Jag kommer alltid att vara i opposition mot företag som vill hålla uppe bostadsbristen. Jag lovar att jag också kommer att vara i opposition mot betydligt fler brister i samhället och jag tror att det är bra och viktigt för demokratin med en öppen debatt.

Jag är faktiskt väldigt förvånad över Eva Bofrides kritik mot att jag som Vänsterpartist för fram kritiska synpunkter i regionfullmäktige mot regionledningen. Att ingå i en politisk majoritet innebär inte att tycka exakt samma saker om allt eller att vara tyst i debatten. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik | Lämna en kommentar

Alla ska kunna leva på sin pension

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT 21/3 och GA 23/3.

För partierna bakom pensionsuppgörelsen som gjordes på 90-talet verkar det ha varit viktigare att skapa nya affärsmöjligheter för finansbranschen än att skapa trygga pensioner för alla. PPM-systemet har inte gett bättre pensioner men säkert skapat miljonärer i branschen och nu har det visat sig att systemet lett till rena bedrägerier och stora förluster för många blivande pensionärer. Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Åtta sidor om Vänsterpartiet

 

Idag, 17 mars, delas ut åtta sidor från och om Vänsterpartiet. Vi vill berätta om våra politiska idéer vilka vi är. Vi vill väcka diskussionen och blicka framåt mot en värld där jämlikheten och demokratin är starkare.

Vi gör det som ett sätt att bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter. Vi vill möta detta genom att stärka demokratin och minska orättvisorna så att vi tillsammans kan ta oss an dagens och framtidens utmaningar, ett samhälle där vi tar hand om varandra. Tillsammans i solidaritet, inte genom att stöta ut, diskriminera eller bygga murar.

Klicka här så kan du läsa hela vårt material, åtta sidor från och om Vänsterpartiet på Gotland. 

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Vi ska ordna bostäder åt nyanlända.

Insändare skriven av bland annat vänsterpartiets regionråd, Saga Carlgren, publicerad i GA den 17/2. 

I mars 2016 började den nya bosättningslagen gälla. Den innebär att alla kommuner har skyldighet att ordna bostad för ett angivet antal nyanlända per år. Många kommuner knorrade kring detta nya ansvar och hävdade att det var omöjligt. Det är inte nödvändigtvis ett enkelt uppdrag men från den rödgröna majoritetens sida har vi varit tydliga med att vi vill ta oss an uppgiften och göra allt som går för att det ska lyckas.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar