Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

 På startsidan försöker vi spegla aktuella frågor genom att publicera debattinlägg och pressmeddelanden. Men om du klickar på hemsidans flikar kan du hitta information om hur du får kontakt med oss, vilka som företräder oss i olika nämnder, våra politiska program och förstås en hel del annat. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vill du bli politiker eller mer vänsterpolitiskt aktiv?

Är du intresserad av hur det lokalpolitiska arbetet i Vänsterpartiet Gotland går till, kanske sugen på att bli aktiv? Kom och lyssna, prata och fråga.
Vi behöver bli fler som är med i arbetet för ett mer demokratiskt och solidariskt, ett mer jämlikt och bra Gotland!
Välkommen – oavsett om du bara vill veta mer eller om du vill aktivera dig i lokalpolitiken!

Torsdag 1 februari kl 18.00
Vänsterpartiets lokal, Österväg 5, Visby

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Ord och handling måste hänga ihop.

Lars Bjurström

Insändare från  Lars Bjurström, publicerad i GT och GA 3/1.

Socialdemokraterna har i en insändare berättat vad de vill med allmännyttiga Gotlandshem. Deras besked är på flera sätt välkomna men dessvärre gör Socialdemokraterna tvärtom i den praktiska politiken.

Socialdemokraterna röstade 2010 på den borgerliga regeringens förslag att ändra de allmännyttiga företagens uppdrag. Nu är det affärsmässighet och avkastning som gäller och inte som tidigare att företagen ska drivas med självkostnad. Socialdemokraterna röstade också på den borgerliga regeringens förslag att ändra hyreslagstiftningen. En ändring som på allvar håller på att leda till marknadshyror.

De ändringar som den borgerliga regeringen genomförde 2010, med stöd av Socialdemokraterna, innebar en ytterligare nedmontering av den sociala bostadspolitik som Socialdemokraterna i sin insändare påstår sig stödja. Det vara bara Vänsterpartiet som gick emot försvagningen av den sociala bostadspolitiken, alltså en politik där allas rätt till en bostad med rimliga kostnader sätts före vinstintressen.

De beslut som togs, med stöd av Socialdemokraterna, gör att de kommunägda allmännyttiga bostadsföretagen har en ännu viktigare uppgift eftersom det snart är det enda verktyg som finns för en bostadspolitik värd namnet. Men trots detta så har Socialdemokraterna här på Gotland valt att sälja ut över 900 lägenheter. Vänsterpartiet röstade emot den stora försäljningen i Gråbo men har också på andra sätt försökt påverka beslutet.

För att få igenom beslutet att sälja har Socialdemokraterna valt att inte stå upp för det allmännyttiga företaget och den demokratiska idé som finns bakom de allmännyttiga företagen. Det har framförallt skett genom att Socialdemokraterna målat upp Gotlandshem som ett företag i kris som inte skött sin verksamhet och därför nu måste sälja en stor del av sina bostäder. Påståenden om att företaget inte underhållit sina fastigheter har inte bemötts och ingen socialdemokrat har trätt fram och gett en korrekt bild. Ingen socialdemokrat har berättat att Gotlandshem många år satsat över 100 miljoner årligen på underhåll av sina fastigheter.

Och trots att en försäljning påverkar alla gotlänningar och förstås i synnerhet de berörda hyresgästerna har utförsäljningsaffären präglats av tystnad och hemlighetsmakeri. Det har inte varit något samråd med hyresgästerna. Många frågor har ställts men inga svar i den offentliga debatten. Dessutom har det ställts krav på tystnad från kritiska styrelseledamöter.

 

 

 

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Varför vill de sälja?

Insändare från Brittis Benzler och Thomas Gustafsson, publicerad i GT 15/12.

Är det vinstjakt och kapitalintressen som ska styra mer av bostadspolitiken? Eller är bostadsfrågorna ett gemensamt ansvar och en social rättighet? Till stor del är det just detta som förslaget till utförsäljning av cirka 900 lägenheter handlar om.

Vänsterpartiet är bestämt emot att sälja ut 884 lägenhet i Gråbo. Vi döljer inte att vi har ideologiska skäl att vara emot utförsäljningar av allmännyttiga bostäder. Vår övertygelse är att bostaden ska vara ett gemensamt ansvar och en social rättighet. Men lika tydligt är det att till exempel Moderaterna har starka ideologiska skäl att driva på försäljningar.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Yttrandefriheten en viktig del av demokratin

Insändare från Annamaria Bauer och Per Edman, publicerad i GA 6/12.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter.

Demokrati är mer än att bara gå och rösta var fjärde år. Demokrati förutsätter debatt och att makthavare redovisar sina motiv och förklarar sina handlingar.

Därför är det självklart med debatt och att olika politiska alternativ redovisas när beslut ska tas inom Region Gotland. En del verksamhet drivs i förvaltningsform och den demokratiska styrningen sker genom en politiskt tillsatt nämnd, där är det självklart att de olika partiernas representanter har möjlighet att kommentera och kritisera den egna nämndens verksamhet.

Läs mer

Publicerat i Demokrati, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stark allmännytta påverkar hyror

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 1/12 och GT 6/12.

De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de för att kunna öka vinsterna genom högre hyror. Vill de sänka hyrorna, är det nämligen fullt möjligt med dagens system.

Dessvärre har de privata fastighetsägarna draghjälp och stöd av bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna som alla driver på för att införa marknadshyror. Alliansen förändrade under sin tid i regering reglerna för hyressättning. De nya reglerna innebär en förskjutning mot marknadshyror redan idag. Särskilt tydligt är det för nyproducerade bostäder.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet röstar emot Gotlandshems utförsäljning

Pressmeddelande

Vid regionstyrelsens behandling av Gotlandshems försäljning av 884 lägenheter i Gråbo så röstade Vänsterpartiets ledamot Brittis Benzler emot utförsäljningen och reserverade sig mot beslutet. Det finns flera viktiga skäl till Vänsterpartiets motstånd mot en försäljning.

Ett välfungerade allmännyttigt Gotlandshem är bra för alla gotlänningar. En stark allmännytta påverkar hela bostadsmarknaden i mer rättvis riktning.  Gotlandshem kan också bidra till att hela Gotland utvecklas. Läs mer

Publicerat i Brittis, Pressmeddelande, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Kaffet i vrångstrupen!

Insändare från Monika Eriksson, publicerad i GA och GT 18/11.

Satte nästan morgonkaffet i vrångstrupen häromveckan när en KD-insändare formulerade sig om bilden av den svenska välfärden på nästan samma sätt som Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling i en nu mera välkänd intervju. Utvecklingen går åt fel håll! Svensk välfärd är bara elände!! Vårdköerna växer!! Brister på äldreboende ökar! Östling hade ingen lust att betala mer skatt till en sådan utveckling. ”Va fan får jag” undrade han. Så tycks även KD undra. Läs mer

Publicerat i Insändare, Välfärd | Lämna en kommentar

Bra bostad till alla!

Insändare från Annamaria Bauer, publicerad i GA 13/11 och GT 14/11.

En bra bostad till rimlig kostnad är en av grundförutsättningarna för ett anständigt liv.
Bostäder ska inte vara spekulationsobjekt där företag tillåts spela med människors trygghet som insats.

Låt därför bli att sälja de nästan 900 lägenheterna i Gråbo. Erbjud istället hyresgästerna trygghet, rimliga kostnader och en upprustning som alla har råd med. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Gotlandshem är viktigt för en bra bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler, Carina Flodman Andersson och Lars Bjurström , publicerad i GT  och GA den 9/10.

När Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp var det som en del i en social bostadspolitik där ett viktigt mål är att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.  Det är ett mål som är minst lika aktuellt idag som tidigare.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför startades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa, inte vinsten, som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vi prioriterar välfärden

Insändare som Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler skrivit tillsammans med Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP). Publicerad i GA 1/11 och i GT 2/11.

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter i budget 2018 att prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till positiv utveckling för Gotland.

Viktigaste satsningen gör vi på regionens medarbetare genom 100 miljoner kronor 2018 och lika mycket 2019 för löneökningar, jämställda löner och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi prioriterar vård, skola och omsorg. Socialtjänstens arbete för barn och unga stärks med 20 miljoner och äldreomsorgen med drygt 20 miljoner.

Skolan får tillskott för fler barn samt den nya förskolan på A7.

Vi fortsätter också finansiera god vård genom att avsätta 43,2 miljoner för ökade behov och medicinsk utveckling samt påbörjar arbetet med en ny, bättre akutmottagning. Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför spara mer?

Insändare från Brittis Benzler, publicerad i GA 31/10.

Varför spara mer på servicen till gotlänningarna 2018 när behoven och pengarna finns?

De borgerliga partierna, Centern, Moderaterna och Liberalerna är upprörda över att den rödgröna majoriteten inte vill spara ytterligare 50 miljoner på vård, omsorg och service 2018. Det är väldigt svårt att tolka på annat sätt än att man anser att försämrad kommunal service har ett egenvärde, att man vill minska den gemensamma delen av samhällsekonomin. För behoven finns där, människor som är sjuka, gamla som behöver hjälp, föräldrar som vill ha plats i en bra förskola, och de som vill låna en bok eller åka buss. Varför ska man spara mer på det som uppskattas och behövs? Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Sälj inte ut

Insändare från Carina Flodman Andersson och  Lars Bjurström, publicerad i GA 28/10 och GT 31/10.

Gotlandshems styrelse har beslutat om en försäljning av 884 bostäder i Gråbo. Det är ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Hur bekämpar man fattigdom?

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 26/10 och GT 27/10.

Vintern är på väg. Men det är inte bara vädret som blir kallare, även omsorgen om våra medmänniskor verkar svalna. I alla fall om man har moderat politik som måttstock.

Två moderater på Gotland ville motionera om ett lokalt tiggeriförbud. Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Sälj inte ut Gotlandshem

Gotlandshems styrelse har nu beslutat att driva igenom en försäljning av över 900 lägenheter, huvuddelen i Visby.

Det ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vänsterpartiets ledamot och ersättare i Gotlandshems styrelse lämnar nu styrelsen för att öppet kunna redovisa sitt ställningstagande. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stärk demokratin

Insändare från Brittis Benzler, Saga Carlgren och Thomas Gustafson, publicerad i GA 19 oktober och GT 24 oktober.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. I ett demokratiskt samhälle måste människor ges möjlighet att komma till tals och ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Utbildningssystemet har en central roll i att rusta för det. Rätten att påverka får inte hindras av hat och hot i det offentliga samtalet. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till demokratins utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och att juridik snarare än politik blivit styrande i många sammanhang. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att göra något åt. Det känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge. I en motion till regionfullmäktige tar Vänsterpartiet upp hur vi kan stärka och utveckla demokratin och vi anser att det måste ske på flera sätt.

Läs mer

Publicerat i Brittis, Demokrati, Insändare | Lämna en kommentar