Intresserad eller nyfiken på Vänsterpartiet?

Kom på vårt möte i Hemse
Torsdag 30 mars kl 18.30

I Röda Korsets lokal (Kupan), Storgatan 68.

På mötet kommer vi att berätta mer om Vänsterpartiet och vår politik. Vi försöker svara på alla dina frågor och diskuterar givetvis gärna vår politik.
Vi bjuder på kaffe/te och lite tilltugg. Välkommen!

Vi kommer också att ha möte i Slite, måndag 3 april kl 18.30
Röda korsets lokal (Kupan), Storgatan 110 (Slite).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regionens service viktig för utvecklingen på hela Gotland

Pressmeddelande – 2017-03-30 

När Vänsterpartiets yttrar sig över ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” så är det framförallt servicens viktiga roll för hela Gotlands utveckling som framhålls. För en bra utveckling krävs många olika, små och stora insatser och yttrandet har därför många förslag och det är svårt att peka på något enskilt förslag som är viktigare än andra.

  • Vi vill ha ett serviceutbud som bidrar till en bra utveckling på hela ön och vi redovisar många förslag som kan bidra, säger Lars Bjurström, ordförande i Vänsterpartiet Gotland,

Följande punkter är en kort sammanfattning av yttrandet:

Idén med serviceorter ska vara att ge service och en del andra tätortskvaliteter på hela ön. Bra offentlig service ska därför kombineras med bra mötesplatser och kultur som ger möjlighet till en mångfald av möten.

Planeringen ska ta hänsyn till hur ofta man utnyttjar olika typer av service. Till förskola tar man sej själv två gånger om dagen. Då får avståndet inte vara för långt.

Vänsterpartiet tycker att vi ska känna oss stolta över den prioritering som vi gjort på skolan. Det är därför inget mål att vi ska ha samma eller lägre kostnader än andra kommuner.

Primärvården/vårdcentralerna måste få en utökad och viktigare roll. Primärvården ska bli en angelägenhet för hela sjukvården och vårdcentralerna ska inte bli färre.

Biblioteken har en självklar roll på kulturområdet men kan också bredda sin verksamhet till att bli servicepunkter med information om regionens verksamhet och service.

Kollektivtrafiken har stor betydelse för möjligheten att bo och jobba på hela ön och det bör därför vara en ambition att hitta möjligheter till förbättringar

För en bra service så är bostadsbyggande på hela Gotland viktigt.

Här finns hela yttrandet från Vänsterpartiet till Region Gotland.

 

Publicerat i Pressmeddelande, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Opposition mot brister.

Artikel skriven av Lars Bjurström. Publicerad i GT/Gotlänningen den 29/3.

Jag kommer alltid att vara i opposition mot företag som vill hålla uppe bostadsbristen. Jag lovar att jag också kommer att vara i opposition mot betydligt fler brister i samhället och jag tror att det är bra och viktigt för demokratin med en öppen debatt.

Jag är faktiskt väldigt förvånad över Eva Bofrides kritik mot att jag som Vänsterpartist för fram kritiska synpunkter i regionfullmäktige mot regionledningen. Att ingå i en politisk majoritet innebär inte att tycka exakt samma saker om allt eller att vara tyst i debatten.

Dessutom var det så att mitt resonemang mest handlade om att företagen fått för stor makt över byggandet och att det drabbar de som behöver bostad men också hela samhällets utveckling.

Tyvärr har bostadspolitiken försvagats genom mycket medvetna beslut som ökat företagens makt på bekostnad av en demokratisk påverkan. Det är resultatet av detta vi ser nu och det tycker jag ska lyftas fram och påpekas. Just det har jag försökt göra många gånger, bland annat i en insändare (GT  22 februari 2016).

I den insändaren skrev jag att företag som har möjlighet att bygga låter bli och ”tiden får gå och företagen försöker ransonera tillgången till bostäder för att kunna hålla uppe priserna. Därför behövs en ny markpolitik från regionen som hindrar ett sånt agerande.”

Det ärende som nu (i måndags) behandlades var ett markärende där PEAB haft möjlighet att bygga sedan maj 2013 och ännu inte kommit igång. Trots stor bostadsbrist och trots starka önskemål om just det trygghetsboende som marken är avsedd för. Det är inte acceptabelt och det var just det jag framhöll.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också flera gånger visat just detta, att byggföretag som har möjlighet att bygga väljer att avstå eller vänta, trots stor bostadsbrist. Senaste rapporten om detta kom från SKL för bara två veckor sen.

Sverige behöver en ny bostadspolitik med mer demokratiskt inflytande och mer rättvisa. Det kräver beslut från riksdag och regering. Men regionen har också möjligheter att agera mer kraftfullt.

Lars Bjurström (V)
Ledamot i regionfullmäktige

 

 

 

 

 

Publicerat i Bostadspolitik | Lämna en kommentar

Alla ska kunna leva på sin pension

Insändare skriven av Lars Bjurström, publicerad i GT 21/3 och GA 23/3.

För partierna bakom pensionsuppgörelsen som gjordes på 90-talet verkar det ha varit viktigare att skapa nya affärsmöjligheter för finansbranschen än att skapa trygga pensioner för alla. PPM-systemet har inte gett bättre pensioner men säkert skapat miljonärer i branschen och nu har det visat sig att systemet lett till rena bedrägerier och stora förluster för många blivande pensionärer. Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Åtta sidor om Vänsterpartiet

 

Idag, 17 mars, delas ut åtta sidor från och om Vänsterpartiet. Vi vill berätta om våra politiska idéer vilka vi är. Vi vill väcka diskussionen och blicka framåt mot en värld där jämlikheten och demokratin är starkare.

Vi gör det som ett sätt att bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter. Vi vill möta detta genom att stärka demokratin och minska orättvisorna så att vi tillsammans kan ta oss an dagens och framtidens utmaningar, ett samhälle där vi tar hand om varandra. Tillsammans i solidaritet, inte genom att stöta ut, diskriminera eller bygga murar.

Klicka här så kan du läsa hela vårt material, åtta sidor från och om Vänsterpartiet på Gotland. 

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Vi ska ordna bostäder åt nyanlända.

Insändare skriven av bland annat vänsterpartiets regionråd, Saga Carlgren, publicerad i GA den 17/2. 

I mars 2016 började den nya bosättningslagen gälla. Den innebär att alla kommuner har skyldighet att ordna bostad för ett angivet antal nyanlända per år. Många kommuner knorrade kring detta nya ansvar och hävdade att det var omöjligt. Det är inte nödvändigtvis ett enkelt uppdrag men från den rödgröna majoritetens sida har vi varit tydliga med att vi vill ta oss an uppgiften och göra allt som går för att det ska lyckas.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, Utveckla Gotland | Lämna en kommentar

Vänsterpartiets årsmöte säger nej till utförsäljningar

Pressmeddelande om uttalande antaget på Vänsterpartiet Gotlands årsmöte den 12 februari 2017.
(Uttalandet publicerat som insändare i GA och GT).

Vänsterpartiet säger nej till utförsäljningar av bostäder

Ett starkt och välfungerande allmännyttigt bostadsbolag är en mycket viktig del i en social bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader

Ett allmännyttigt bostadsbolag kan och bör ha en viktig betydelse för hela bostadsmarknaden genom att kunna erbjuda ett brett utbud av bostäder till rimliga kostnader. Men ett allmännyttigt bostadsföretag ska också erbjuda stor trygghet till den enskilde hyresgästen.

– Det ska inte vara några niomånaderskontrakt eller plötsliga förändringar av möjligheterna att bo kvar. Bostäderna och hyresgästerna ska inte heller ses som handelsobjekt som kan säljas till högstbjudande, säger Lars Bjurström, ordförande i Vänsterpartiet Gotland Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Pressmeddelande | Lämna en kommentar

Fler ska klara gymnasiet är viktigaste målet

Insändare från Saga Carlgren (V) och Håkan Ericsson (S), publicerad i GA 6/2.

När en föreläsare på konferensen ”92 möjligheter” beskrev Gotland, lyfte hon upp en lång rad positiva möjligheter för ön att växa. Både i Visby och runt om på ön. Två mindre bra saker fanns dock. Fler måste klara gymnasiet och företagsklimatet måste bli bättre.

Sedan några år tillbaka har de rödgröna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN, som högsta prioritet att öka andelen elever som klarar gymnasiet. Vi vet att en genomgången gymnasieskola är en av de viktigaste faktorerna för att få jobb och klara sig bra i dagens samhälle. Gymnasieexamen har blivit en inträdesbiljett till första jobbet.

I GVN har vi haft som högsta prioritet att öka Läs mer

Publicerat i Insändare, Skolpolitik | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet säger nej till utförsäljning

Pressmeddelande 2 februari

Ett minskat antal bostäder hos det allmännyttiga bostadsbolaget försämrar möjligheten att bedriva en social bostadspolitik där målet är att alla ska ha en bra bostad till rimliga kostnader. Ett mål som många bekänner sig till men som flera partier uppenbarligen inte tar på tillräckligt stort allvar.

Färre bostäder hos Gotlandshem innebär minskade möjlighet till rättvis fördelning av lägenheter. Särskilt problematiskt är att möjligheten till viktiga sociala förturer kommer att minska.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Publicerat i Bostadspolitik, Pressmeddelande | Lämna en kommentar

Lika lön för lika arbete

Insändare Monika Eriksson och Jennie Jarve, publicerad i GT 10/1 och GA 11/1.

Communis betyder gemensam. Region Gotland är vår gemensamma kommun. Kommunen skall värna om att alla vi kan leva ett gott liv, genom att se till att välfärden fungerar. Till det behövs pengar, gemensamma pengar, alltså det vi betalar i skatt till kommunen.

Den borgerliga regeringen, under förra mandatperioden, tyckte att det var bättre att var och en fick så mycket som möjligt i sin egen plånbok. Då kan man köpa sig sin egen välfärd istället. De gjorde flera olika åtgärder som skulle gynna de som redan hade en full plånbok.
Jobbskatteavdragen är en sån åtgärd. Skattepengarna hamnade i medborgarnas egna plånböcker istället för i den gemensamma kassan. Det kan på kort sikt kännas bra för den enskilde. Problemet är att det samtidigt gör så att de gemensamma pengarna inte räcker till för allt som behövs göras för att välfärden skall fungera för alla. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar