Välkommen till Vänsterpartiet Gotland

Här på vår hemsida hoppas vi att du ska kunna hitta den information du söker om oss, vår politik och vår verksamhet.

 På startsidan försöker vi spegla aktuella frågor genom att publicera debattinlägg och pressmeddelanden. Men om du klickar på hemsidans flikar kan du hitta information om hur du får kontakt med oss, vilka som företräder oss i olika nämnder, våra politiska program och förstås en hel del annat. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Yttrandefriheten en viktig del av demokratin

Insändare från Annamaria Bauer och Per Edman, publicerad i GA 6/12.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter.

Demokrati är mer än att bara gå och rösta var fjärde år. Demokrati förutsätter debatt och att makthavare redovisar sina motiv och förklarar sina handlingar.

Därför är det självklart med debatt och att olika politiska alternativ redovisas när beslut ska tas inom Region Gotland. En del verksamhet drivs i förvaltningsform och den demokratiska styrningen sker genom en politiskt tillsatt nämnd, där är det självklart att de olika partiernas representanter har möjlighet att kommentera och kritisera den egna nämndens verksamhet.

Läs mer

Publicerat i Demokrati, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Stark allmännytta påverkar hyror

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 1/12 och GT 6/12.

De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de för att kunna öka vinsterna genom högre hyror. Vill de sänka hyrorna, är det nämligen fullt möjligt med dagens system.

Dessvärre har de privata fastighetsägarna draghjälp och stöd av bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna som alla driver på för att införa marknadshyror. Alliansen förändrade under sin tid i regering reglerna för hyressättning. De nya reglerna innebär en förskjutning mot marknadshyror redan idag. Särskilt tydligt är det för nyproducerade bostäder.

Avregleringar och en nedmontering av den sociala bostadspolitiken har gjort att det inte längre är självklart att hyrorna ska förhandlas och sättas efter bruksvärdet. Stora delar av hyressättningssystemet är försvagat och marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas.

Så när Gotlandshem i flygblad till hyresgästerna i Gråbo har utlovat ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” är det inte alls säkert att det är nåt som Gotlandshem kan lova. Vi är övertygade om att ett fortsatt ägande av allmännyttiga Gotlandshem ger större trygghet för hyresgästerna i Gotlandshem.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet röstar emot Gotlandshems utförsäljning

Pressmeddelande

Vid regionstyrelsens behandling av Gotlandshems försäljning av 884 lägenheter i Gråbo så röstade Vänsterpartiets ledamot Brittis Benzler emot utförsäljningen och reserverade sig mot beslutet. Det finns flera viktiga skäl till Vänsterpartiets motstånd mot en försäljning.

Ett välfungerade allmännyttigt Gotlandshem är bra för alla gotlänningar. En stark allmännytta påverkar hela bostadsmarknaden i mer rättvis riktning.  Gotlandshem kan också bidra till att hela Gotland utvecklas.

  • En välfungerande allmännytta med ett brett utbud av bostäder är bra för alla. Alla har möjlighet att efterfråga en bostad och behandlas lika. Kötiden ska avgöra och inte kontakter eller tjockleken på plånboken, säger Brittis Benzler

Att ett allmännyttigt företag äger lägenheterna ger också större trygghet för hyresgästerna. Vi ser nu företag som köper upp områden och snabbt påbörjar renoveringar för att få upp hyrorna. Dessvärre är det också så att de regler som gäller för hyressättning ger ett svagare skydd iför hyresgästen idag än före 2011 när allmännyttans självkostnadshyror var utgångspunkten för att sätta hyran.

  • Hyresgästerna i de bostäder som säljs får en otryggare situation med företag som ser bostäderna som ett avkastningsobjekt. Påståenden om oförändrade villkor finns det inga som helst garantier för, säger Brittis Benzler.

Det finns heller inga ekonomiska motiv att sälja lägenheterna i Gråbo. Att sälja för 609 miljoner och tappa ett driftnetto på 33,5 miljoner kronor om året är ingen bra affär. Vi kan istället se andra möjligheter om bolaget behöver stärka sin ekonomi, till exempel har vi pekat på möjligheten att förtäta en del områden som bolaget äger.

 

Frågor kan ställas till Brittis Benzler, 070 447 67 71.

Publicerat i Brittis, Pressmeddelande, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Kaffet i vrångstrupen!

Insändare från Monika Eriksson, publicerad i GA och GT 18/11.

Satte nästan morgonkaffet i vrångstrupen häromveckan när en KD-insändare formulerade sig om bilden av den svenska välfärden på nästan samma sätt som Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling i en nu mera välkänd intervju. Utvecklingen går åt fel håll! Svensk välfärd är bara elände!! Vårdköerna växer!! Brister på äldreboende ökar! Östling hade ingen lust att betala mer skatt till en sådan utveckling. ”Va fan får jag” undrade han. Så tycks även KD undra.

KD vill i sitt budgetförslag för 2018 sänka inkomstskatter och arbetsgivaravgifter med 32,2 miljarder kronor.

KD vill höja brytpunkten för när man måste börja betala statlig skatt, vilket ytterligare skulle minska statens kassa.

KD vill ta bort värnskatten. Den extraskatt som högavlönade betalar.

KD vill ha en långsammare höjning av statens bidrag till kommunerna än vad regeringen förslår.

I dessa förslag försvinner skattemiljarder som skulle kunna utveckla och förbättra sjukvård och äldrevård i den takt vi alla vill. Läs mer

Publicerat i Insändare, Välfärd | Lämna en kommentar

Bra bostad till alla!

Insändare från Annamaria Bauer, publicerad i GA 13/11 och GT 14/11.

En bra bostad till rimlig kostnad är en av grundförutsättningarna för ett anständigt liv.
Bostäder ska inte vara spekulationsobjekt där företag tillåts spela med människors trygghet som insats.

Låt därför bli att sälja de nästan 900 lägenheterna i Gråbo. Erbjud istället hyresgästerna trygghet, rimliga kostnader och en upprustning som alla har råd med.

Tyvärr har bostadspolitiken nedmonterats under 1990-talet och fortsatt under Reinfeldtregeringen. Statligt stöd och demokratisk styrning har ersatts av mer marknadsstyrning och makt till företagen. Bostaden har gått från att vara ett gemensamt ansvar till en privatsak, från en social rättighet till ett investeringsobjekt på en marknad. Resultatet är tydligt: det har under lång tid byggts för lite, för sakta och för dyrt. Och segregationen har ökat och kommer att fortsätta att öka om vinstintressena ska få styra ännu mer.

Vi vill ha en bostadspolitik som ger alla en bra bostad, där vi kan bo tillsammans oavsett ekonomi och ursprung. Vi vill ha en bostadspolitik utan särlösningar för personer med låga inkomster, s.k. social housing, ett förslag som framhålls av allt fler som ett sätt att lösa bostadsbristen för dem som inte har råd att köpa sin bostad. Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Gotlandshem är viktigt för en bra bostadspolitik

Insändare från Brittis Benzler, Carina Flodman Andersson och Lars Bjurström , publicerad i GT  och GA den 9/10.

När Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp var det som en del i en social bostadspolitik där ett viktigt mål är att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.  Det är ett mål som är minst lika aktuellt idag som tidigare.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod att marknadskrafterna inte klarar att bygga bra bostäder till alla. Därför startades kommunägda bostadsföretag som skulle ha det allmännas bästa, inte vinsten, som mål när byggandet genomfördes och bostäderna sköttes.

Utförsäljning av bostäder i allmännyttiga Gotlandshem är en attack på en social bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader. Utförsäljningar kommer att minska möjligheten att tillgodose allas bostadsbehov. Utförsäljningar är ett sätt att öka vinstjakten inom bostadssektorn och det kommer att betalas av ökade boendekostnader.

Därför kämpar nu Vänsterpartiet mot att över 800 bostäder i Gråbo ska säljas. Vi vill istället utveckla allmännyttiga Gotlandshem som vi anser är ett starkt företag som klarar både att bygga nytt och underhålla de bostäder företaget redan har.

Under flera år har den sociala bostadspolitiken monterats ned och en ny politik har drivits fram. En politik med nyliberala avregleringar och mer makt till företagen som gjort att vinstintressena tillåtits styra alltmer.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Brittis, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Vi prioriterar välfärden

Insändare som Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler skrivit tillsammans med Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP). Publicerad i GA 1/11 och i GT 2/11.

Vi i den rödgröna majoriteten fortsätter i budget 2018 att prioritera vår gemensamma välfärd och insatser som bidrar till positiv utveckling för Gotland.

Viktigaste satsningen gör vi på regionens medarbetare genom 100 miljoner kronor 2018 och lika mycket 2019 för löneökningar, jämställda löner och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi prioriterar vård, skola och omsorg. Socialtjänstens arbete för barn och unga stärks med 20 miljoner och äldreomsorgen med drygt 20 miljoner.

Skolan får tillskott för fler barn samt den nya förskolan på A7.

Vi fortsätter också finansiera god vård genom att avsätta 43,2 miljoner för ökade behov och medicinsk utveckling samt påbörjar arbetet med en ny, bättre akutmottagning.

Många gotländska verksamheter får också mer resurser tack vare regeringens och Vänsterpartiets budgetsatsningar!

Region Gotlands ekonomi utvecklas i rätt riktning. Långsiktigt arbete kring budget och finansiering ger våra verksamheter stabila planeringsförutsättningar samtidigt som vi vet att vi måste sänka våra kostnader och omfördela resurser.

Tidigare beslutade besparingar på 170 miljoner 2017-2019 är viktiga att genomföra.

Nya kortsiktiga besparingar riskerar att få stora negativa konsekvenser för gotlänningarna.

Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Varför spara mer?

Insändare från Brittis Benzler, publicerad i GA 31/10.

Varför spara mer på servicen till gotlänningarna 2018 när behoven och pengarna finns?

De borgerliga partierna, Centern, Moderaterna och Liberalerna är upprörda över att den rödgröna majoriteten inte vill spara ytterligare 50 miljoner på vård, omsorg och service 2018. Det är väldigt svårt att tolka på annat sätt än att man anser att försämrad kommunal service har ett egenvärde, att man vill minska den gemensamma delen av samhällsekonomin. För behoven finns där, människor som är sjuka, gamla som behöver hjälp, föräldrar som vill ha plats i en bra förskola, och de som vill låna en bok eller åka buss. Varför ska man spara mer på det som uppskattas och behövs?

Redan det sparpaket som finns, att 170 miljoner på tre år ska flyttas från annan verksamhet till sjukvård och äldreomsorg, är svårt för förvaltningar och nämnder att klara av. Jag vet ingen nämnd eller förvaltning som inte säger att det är svårt att klara av budget och sparkrav, och att det kommer att få konsekvenser för de som berörs av verksamheten. Redan sparkravet för 2017, de första 63 av de 170 miljonerna har fått konsekvenser för bland annat elever, de som behöver resa till sjukvård och för dem som brukade bada i Romabadet.

Hur kan man föreslå mer besparingar innan man ens vet konsekvenserna av 2018 och 2019 års besparingar? Hur påverkas medarbetarna? Hur påverkas utbud och kvalitet?

Läs mer

Publicerat i Brittis, Ekonomi, Insändare, Utveckla Gotland, Välfärd | Lämna en kommentar

Sälj inte ut

Insändare från Carina Flodman Andersson och  Lars Bjurström, publicerad i GA 28/10 och GT 31/10.

Gotlandshems styrelse har beslutat om en försäljning av 884 bostäder i Gråbo. Det är ett stort beslut som är dåligt för Gotlandshem, dåligt för hyresgästerna och dåligt för alla gotlänningar.

Vi som utsetts av Vänsterpartiet till styrelseuppdrag i Gotlandshem har under hela processen varit kritiska mot denna inriktning och har därför nu reserverat oss mot beslutet att sälja 884 bostäder i Gråbo.

Slutligt avgörande om en försäljning kommer att ske av regionfullmäktige den 18 december och vi hoppas på en bred och bra diskussion inför detta beslut. För att öppet och tydligt kunna redovisa vårt ställningstagande lämnade vi därför nu våra uppdrag. Alla gotlänningar har rätt att få en så komplett bild av frågan som möjligt. En fråga som kommer att ha betydelse under lång tid, inte minst för de hyresgäster som bor i de hus som nu planeras att säljas.

Läs mer

Publicerat i Bostadspolitik, Insändare, säljinteutGotlandshem | Lämna en kommentar

Hur bekämpar man fattigdom?

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 26/10 och GT 27/10.

Vintern är på väg. Men det är inte bara vädret som blir kallare, även omsorgen om våra medmänniskor verkar svalna. I alla fall om man har moderat politik som måttstock.

Två moderater på Gotland ville motionera om ett lokalt tiggeriförbud.

De verkar inte se att det arbete som sker just på Gotland när det gäller fattiga, ofta från Rumänien, som tvingas sitta utanför våra affärer och tigga om pengar, faktiskt gör stor skillnad i människors liv och för det gotländska samhället.

På andra håll i Sverige tittar man på Gotland och undrar hur vi gör och hur de kan göra något liknande.

Läs mer

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar