• Hem
  • Regionen som ar...
sida

Regionen som arbetsgivare

Region Gotland har ca 6600 anställda inom 250 olika yrken. Hos alla anställda finns erfarenheter och kunskaper som regionen måste vara rädda om och ta tillvara. Många medarbetare närmar sig pensionsåldern.  Region Gotland behöver vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare. En viktig faktor för att lockas till och trivas på sitt arbete är möjligheten att vidareutveckla verksamheten tillsammans i sitt arbetslag. Anställningarna måste vara trygga. Man måste få framföra sin mening utan att känna sig ifrågasatt av arbetsgivaren. Det minskar risken för tystnadskultur, kränkningar och bidrar till en god hälsa. Även fackföreningarna är viktiga. De bidrar till enskilda medarbetares bästa men också till hela verksamhetens utveckling. Det är då arbetsglädje skapas.

Medarbetare ska vara delaktiga i att förlägga sin arbetstid så att den går att kombinera med familjeliv och fritid.

Alla är beroende av en tillräcklig och stabil inkomst, därför ska fast anställning och heltid vara norm. Vänsterpartiet menar också att en rätt avvägd grundbemanning där det finns tid till återhämtning mellan olika insatser främjar hälsan och minskar risken för korttidsfrånvaro. Alla behöver pausa då och då.

På sikt vill vi att heltidsnormen ska vara 6 timmars arbetsdag i hela Sverige så att alla hinner med en bra och kreativ fritid tillsammans med nära och kära.        Goda och trygga villkor på jobbet är också en av förutsättningarna för att man ska ha möjlighet att i sitt arbete bidra till att motverka ”stuprör” och arbeta bättre tillsammans med andra verksamheter för att nå våra gemensamma mål.

Kopiera länk