• Hem
  • Mellan Gotland ...
sida

Mellan Gotland och fastlandet

Färjetrafiken

Goda villkor för transporter mellan Gotland och fastlandet är förutsättningen för att vi ska kunna leva på Gotland. Transporterna ska ske ofta och vara förutsägbara. Gotlänningen ska kunna boka sin resa kort innan avgång och veta att man får plats. Färjetrafik ska gå till minst två hamnar på fastlandet. Priset ska motsvara kostnaden för att transportera sig motsvarande sträcka på fastlandet med bil.

Så länge vårt förslag om pris på resan inte blivit verklighet vill vi att systemet med flexibiljetter avskaffas för gotlänningarna. Det ska inte kosta extra att boka om. Vi vill också avskaffa den extra kostnad som idag tas ut när man bokar via telefon. Vi tycker att det är viktigt att resan på fastlandet enkelt kan fortsätta med tåg. Det behöver utvecklas.

Som komplement till sommartrafiken kan vi tänka oss långsammare färjor men i den ordinarie fasta trafiken ska hastigheten inte vara lägre än idag.

Att transporterna är förutsägbara, billiga och snabba är inte bara viktigt för bofasta gotlänningar, det är minst lika viktigt för öns företag, inte minst lantbruksnäringen. Hastighet och turtäthet avgör också vilka möjligheter barn och unga har att delta i till exempel idrotts- och kulturaktiviteter på fastlandet.

Vi har inget emot om staten äger färjorna och driver verksamheten. Det viktigaste är dock att transporterna är bra och uppfyller villkoren ovan. Miljö- och klimatvänliga drivmedel ska vara en självklarhet.

Flyg

För näringslivet, för fastlänningar och gotlänningarnas möjlighet att delta i ”över dagen aktiviteter” är flyg nödvändigt, även för att kunna ta sig vidare ut i världen. Så länge flyget drivs med fossila drivmedel bör det begränsas. Vi tror att flyget snart kan drivas med el. I första hand ska flyget gå till Stockholm, vilken flygplats är mindre viktigt. Det avgörande är att tiden från landning tills man är i Stockholms city är kort.

Det är bra att det nu finns möjlighet för oss gotlänningar att resa med färja direkt till kontinenten. Det ökar möjligheten av besök från oss men också till oss. Vi vill att den trafiken utvecklas.

Kopiera länk