sida

Ganska liten och lätt beskrivning – Vänsterpartiet Gotland

När vi säger ALLA,
menar vi ALLA!

Alla ska ha rätt till kultur, idrott, föreningsliv
och av samhället i stort.
Vi har alla samma behov.

Regionen måste arbeta mot rasism och dåligt beteende mot människor som kanske är olika.

Vi vill satsa på
jämlikhet – att alla har samma möjligheter
jämställdhet – att det inte ska vara skillnad om du är kvinna eller man
integration – att det ska vara lätt och fungera bra att komma som ny till Sverige
och
tillgänglighet – att alla som har olika funktionshinder ska kunna delta i samhället som alla andra.

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla och därför vill vi satsa – inte skära ner.

I ett samhälle med stora skillnader mellan rika och fattiga blir det mer brott och mer våld.

I ett samhälle med stor trygghet
där alla har det dom behöver
blir det mindre brott och våld.

Vänsterpartiet vill att de rikaste ska betala mer i skatt
och att skatten ska användas till
det som människor behöver.

Klicka på bilden för att läsa om det du tycker är viktigt.

RESA

SKOLA

KULTUR

OMSORG

KLIMAT

JOBB

VÅRD

BOSTAD

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET