• Hem
  • Kollektivtrafik...
sida

Kollektivtrafik och färdtjänst

Färdtjänsten

Färdtjänst är till för personer som har funktionsnedsättning och inte på egen hand kan ta bussen, köra bil, ta en cykeltur eller promenera. Vänsterpartiet vill att Region Gotland återinför det som kallats ”Månadskort +” vilket underlättat vardagslivet för personer i behov av färdtjänst. Idag är Gotlands regelverk för färdtjänst mycket begränsande.
Ett stort problem är det faktum att beställningscentralen lagts ut på entreprenad och sköts långt bort av personer utan lokalkännedom.  

Med dagens regler finns inte möjlighet att åka när en själv vill eller behöver. Ingen vill komma för sent till kalaset eller vara tvungen att vänta i timmar på att få åka hem efter en tur till stan.

Kollektivtrafiken

Gotland behöver en väl utbyggd kollektivtrafik. Det för att minska miljö-och klimatbelastning, underlätta livet, inte minst på landsbygden, och för personer utan möjlighet till egen bil. Vänsterpartiet vill se starka stomlinjer med täta intervall mellan turerna, kompletterat med bussar eller anropsstyrd trafik utanför stomlinjenätet.

Ska kollektivtrafiken vara ett fungerande alternativ behöver fler som idag väljer bilen i stället välja bussen. Bussarna ska gå på fossilfritt bränsle- i huvudsak vår egen biogas.

Elbussar kan vara ett komplement.

För att få fler att resa kollektivt behövs det radikalt sänkta biljettpriser. Vi är medvetna om att det blir en stor kostnad för regionen, men ett minskat bilanvändande är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för klimatomställningen.

En väl fungerande kollektivtrafik är också viktig för att skapa ett mer jämlikt samhälle, både socialt och ekonomiskt.

Med en bra kollektivtrafik har fler möjlighet att bo där de vill och samtidigt ha tillgång till kultur och aktiviteter runt om på ön.

Idag reser ungdomar gratis med bussiga kortet i landsbygdstrafiken. Vi vill att det ska gälla över hela Gotland, även i stadstrafiken i Visby.

 

 

Kopiera länk