• Hem
  • Gröna näringar...
sida

Gröna näringar

Företag som har sin bas inom jord, skog, trädgård eller hästverksamhet utgör en viktig del av Gotlands ekonomi, inte minst landsbygdens. De är även centrala för att Sverige ska ha en tillräcklig självförsörjning av livsmedel.

Vårt lantbruk är viktigt i det sammanhanget och därför behövs förutsättningar för en hållbar ekonomi hos lantbrukarna. Vänsterpartiet har bidragit till att utveckla Gotland Grönt Centrum i Roma i syfte att stärka de gröna näringarna.
Svenska jordbruk är mindre miljöbelastande, har bättre djurskydd och lägre användning av antibiotika än de flesta andra länder även om det finns mer att göra.

Vi vill att Gotland Grönt Centrum går i täten för ett hållbart lantbruk, växer som utbildningsplats och blir en motor för andra utvecklingsinsatser.

  • Vi vill utöka odling och förädling av proteinrika grödor som då bidrar till minskad köttkonsumtion. Även de som väljer gröna proteiner ska kunna välja gotländskt.
  • Vi vill se en fortsatt utveckling av odling av fisk på land som en del av en hållbar livsmedelsproduktion.
  • Region Gotland ska öka andelen gotländska ekologiska produkter vid sina upphandlingar.
Kopiera länk