• Hem
  • Ett helt och le...
sida

Ett helt och levande Gotland

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt med en levande landsbygd. Gotland har en utspridd befolkning. Mycket av vårt kulturliv, vår livsmedelsförsörjning och våra industrier återfinns utanför Visby och även utanför övriga tätorter.

Att värna och utveckla våra landsbygder gynnar besöksnäringen, men är minst lika viktigt för att alla bofasta gotlänningar ska ha tillgång till samhällsservice, kulturliv och utvecklingsmöjligheter.  Det ska vara möjligt för alla som vill att ”välja landet framför stan” oavsett bakgrund. Även i Visby och övriga tätorter behövs utveckling för att ge alla gotlänningar jämlika livsvillkor.

Vänsterpartiet vill att:

  • familjer med yngre barn ska ha nära till förskola, skola och fritids, oavsett var de bor på ön.
  • serviceorternas utbud av samhällsservice fortsätter utvecklas.
  • föreningslivet över hela Gotland och inom alla områden stöttas.
  • kollektivtrafiken och cykellederna fortsätter utvecklas så att Gotland blir en ”närmare ö” även för den som inte kör bil.
  • stödet till det gotländska kulturlivet stärks och att kulturskolan blir avgiftsfri.
  • utvecklingen av gotländsk matkultur, vilket idag sker över hela ön uppmuntras.
  • tillgängligheten till badplatser, besöksplatser, friluftsområden och vandringsleder utökas.
  • särskilda satsningar på kultur och fritidsaktiviteter görs i bostadsområden med särskilda behov.
  • förutsättningar för ett starkt civilsamhälle över hela ön ges.

 

Kopiera länk