• Hem
  • Ett gott land f...
sida

Ett gott land för alla, ett Gotland för alla

När vi säger ALLA, menar vi ALLA

Den som flyttar till Gotland är välkommen. Oavsett om den kommit hit för det sköna landskapet, för att studera, arbeta eller för att njuta livet som pensionär, som flykting från krig eller fattigdom eller till kärleken.  Den som lever på Gotland ska ha samma möjlighet att ta del av kultur, idrott, föreningsliv och av samhället i stort. Vi har alla samma behov, det är sätten på vilka vi får dem tillgodosedda som varierar.  

Region Gotland, allt från förskola till teknik och kollektivtrafik, måste ha planer och fungerande struktur för att motverka främlingsfientlighet, rasism, sexism och exkluderande beteenden gentemot oliktänkande.     Gotland är och ska vara ett öppet och välkomnande samhälle. Dessa saker kan verka självklara. Men varför fungerar det då inte så i dag? Lika självklart som att alla ska ha samma möjligheter, lika självklart är det att problemen handlar om fördelningspolitik. Vi måste välja att satsa på jämlikhet, jämställdhet, integration och tillgänglighet. Vänsterpartiet satsar på ett samhälle för alla, i stället för att som andra partier lägga pengar på hög, spara och skära ner. Vi menar alla, då måste det också visa sig i handling.

Vänsterpartiets mål och vision är; 

  • ett jämlikt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa
  • ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck
  • ett ekologiskt hållbart samhälle där vi tillsammans tar kampen för klimatet och bygger vår framtid i frihet.
  • Vänsterpartiet är alternativet för dig som vill att Sverige ska vara ett jämlikt land.

Vi har tydligt visat att vi står för vad vi säger och att vi är ett parti att lita på.

Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser, en grogrund för social utsatthet och kriminalitet.  Det våld och de skjutningar som fyllt medias rapportering det senaste åren måste

självklart få ett slut, därför är det viktigt att i förväg förändra och förhindra att unga människor tyr sig till dessa grupperingar.  Trygghet-, ekonomisk- och social, delaktighet och tillhörighet är målet, fördelning är medlet.  Ja, det handlar om fördelningspolitik.  Vänsterpartiets satsningar handlar om alla, och som sagt, när vi säger ALLA, menar vi ALLA.

Vänsterpartiet vill att: 

  • välfärden ska finansieras av oss alla solidariskt bekostad av de skatter som krävs för att klara en välfärd åt alla. Vi vill se ett förändrat skattesystem som omfördelar och utjämnar ekonomiska orättvisor.
  • skolan, vården och omsorgen ska drivas av omtanke och inte av vinstintressen.
  • Gotland ska bli en ännu bättre plats att leva på och besöka. En ö som präglas av öppenhet och mångfald. En ö där alla känner sig välkomna och bemöts med respekt, där kultur och näringsliv blomstrar.
  • Region Gotlands arbete för att minska klimatpåverkande utsläpp och miljöförstöring intensifieras. Mycket görs, men mycket mer kan och måste göras.
Kopiera länk