Insändare

Vem ska servera mat och diska i skolorna?

Som anställd inom Region Gotland, på förskola, har jag tankar kring föreslagna åtgärder för effektivisering inom måltidsverksamheten.
Underlag till beslut av externt konsultföretag föreslår färre tillagningskök samt att Strandgärdets kök ska leverera kyld mat för främst äldreomsorgen. Antalet tillagningskök och mottagningskök kommer att minska i skola/förskola. Dessa görs om till serveringskök, där ingen mat ska tillagas, utan varm eller kall mat tas emot från tillagningsköken. Förslagen kan spara mellan 15 och 30 miljoner kronor. Störst besparingen sker via minskning av cirka 30 tjänster.
Dagsläget, gällande slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med servering av måltider i förskolan, beskriver, utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen (UAF): ”Omfattning hur mycket tid varje förskoleavdelning lägger i köket idag. I snitt har varje förskoleavdelning en kökspersonal som lägger 1 timme per dag. På Gotland har vi 40 förskolor som tillsammans har 141 avdelningar. I snitt tjänar varje pedagog/kökspersonal 500 kr/timme”.
I de förändringsförslag som lämnas är det cirka 40 förskolor som kommer att ha serveringskök, där det inte kommer att finnas någon som gör de arbetsuppgifter som tidigare utfördes av avlönad kökspersonal.
Så ser det redan i dag ut på den förskola där jag arbetar, allt köksarbete från när uppvärmd måltid kommer till förskolan, tills avsköljda värmekantiner körs åter till tillagningsköket, utförs av förskolepersonal.
Inget i konsultrapporten säger hur eller av vem varmhållning till tallrik ska se ut på förskola/skola, men i en anmärkning i tabell över kostnader fördelat på personal, livsmedel, fastighet och transporter, uttrycks: ”I personalkostnader ingår inte bemanning på avdelningar i serveringsköken i samband med iordningsställande och servering”.
Eva Bofrides ledare GT 210409 : ”Att om någon befarar att lärare eller annan pedagogisk personal skall behöva färdigställa och servera mat på de enheter där man inte kommer att ha tilllagningskök, och detta är en reell faktor man spelar med i utredningen så behöver den strykas.”
Även Eva Nypelius är övertygad om att ingen lärare ska börja servera mat, GT 210409.
Jag skulle gärna vilja ta del av vad ovanstående tankar grundas på.
För i dag i förskolan är det redan så, som förnekas ska ske i både förskola och skola. Så vem ska då servera maten i skolan och förskola, utan kostnad, efter att besparingen är uppnådd?
Kopiera länk