Insändare

Vart tog pengarna vägen?

Förra mandatperiodens större politiska strider handlade om att Gotlandshem ville sälja nästan 900 av sina hyreslägenheter. Vi i Vänsterpartiet var starkt emot eftersom vi ser hur viktigt det är att vi tillsammans tar ansvar för att det finns bostäder som människor har råd att bo i. Det behöver finnas gott om hyresbostäder för alla de som inte kan eller vill köpa en bostad. Hyresbostäder där man bor hela året, som inte blir lägenhetshotell på sommaren. Det är bara ett allmännyttigt bostadsbolag som kan vara garanten för en bra bostad för alla.

I diskussionerna om försäljningen var motivet till att sälja att en försäljning skulle rädda Gotlandshems ekonomi. Man skulle med en försäljning kunna rusta upp de bostäder man hade kvar och bygga nya utifrån de, redan då, högt ställda kraven på byggande.

Försäljningen gick igenom mot Vänsterpartiets vilja och många miljoner kronor strömmade in i bolaget. Nu har bolaget plötsligt hamnat i kris igen. Samma renoveringsbehov av befintliga bostäder som då motiverade försäljning motiverar byggstopp nu. Trots att det för bara några månader sedan planerades för kontorslokaler för runt 180 miljoner kronor.

Vart har pengarna tagit vägen? Hur har de använts? Vilka delar av det befintliga beståndet har rustats upp? Eller blev det i själva verket inga pengar över efter försäljningen – hyresintäkterna måste ju ha minskat? Hur är det möjligt att ena stunden planera för kontorslokaler för runt 180 miljoner och andra stunden inte ha råd att fullgöra sitt uppdrag – förvalta och bygga hyresbostäder?

Den moderate ordföranden i Gotlandshem, Roger Wärn, har sedan länge flaggat för att ytterligare försäljningar kommer behövas för att finansiera byggande. Är det Gotlandshems enda lösning? Vad är det som säger att det skulle vara svaret den här gången? Forsätter man sälja av de äldre husen så riskerar Gotlandshem snart bara vara för de som har råd att bo i nybyggda hus, som oftast är dyrare. Om regeringen och januaripartierna får som de vill med marknadshyror i nybyggnation så kan det bli riktigt dyrt att bo i allmännyttan.

Gotlandshem behövs som ett starkt allmännyttigt bostadsbolag och måste kunna bygga nya bostäder utan att avveckla sig själva. Det är dags att hitta en mer långsiktig strategi för att ta hand om de bostäder som finns och bygga nya med rimliga hyror. Investeringar i bostäder är långsiktiga satsningar med ovanligt säkra intäkter över tid och måste kunna finansieras utifrån det.

Saga Carlgren, gruppledare V

 

Kopiera länk