artikel

Pressmeddelande: Stöd till människor i pandemins skugga

Idag vid regionstyrelsens sammanträde, lämnade Saga Carlgren, regionråd (V) in ett nämndinitiativ med förslag på coronastöd med inriktning på att förbättra situationen för privatpersoner. Konsekvenserna av pandemin har varit och är fortfarande kännbara i många delar av samhället och för väldigt många människor. Hittills har regionens stödpaket till största delen riktat sig till näringslivet.

Vänsterpartiet vill att även andra ska få ta del av samhället stöd. Det kan till exempel handla om familjer som drabbats av sjukskrivningar eller arbetslöshet och fått svårare att klara hyran. Eller vård och omsorgspersonal som nu arbetat över ett år under mycket hög press.

Vänsterpartiet vill se att Region Gotland ser över hur stöd kan utformas till drabbade gotlänningar. Insatser kan till exempel vara förstärkningar inom vuxenutbildningen och folkhögskolan för att möjliggöra omställning eller vidareutbildning. Det kan också handla om hyresreduktioner eller förstärkt försörjningsstöd till barnfamiljer där barnen studerar helt eller delvis hemifrån.

Innehållet för stödpaketet bör utformas i dialog med Region Gotlands berörda verksamheter och öns frivilligorganisationer.

– Vi i Vänsterpartiet vill se satsningar som syftar till att förhindra ekonomisk utsatthet, ökad skuldsättning och ökad arbetslöshet, säger Saga Carlgren Vänsterpartiets regionråd i opposition.

Initiativet bordlades och beräknas bli behandlat vid regionstyrelsens nästa sammanträde.

Kontakt: 

Saga Carlgren: 0498-26 99 08

Victoria Öjefors Quinn: 0498-26 93 60

Kopiera länk