Insändare

Trygg att säga ifrån och behålla jobbet

Frågan om LAS berör oss alla. Som anställda behöver vi anställningstrygghet – inte en visstidsanställning på livstid. Om du säger ifrån mot oegentligheter på din arbetsplats, ska du ändå alltid kunna räkna med att vara välkommen till jobbet och respekterad av din arbetsgivare.
Tyvärr har vi den senaste tiden sett återkommande exempel på motsatsen. Ofta har det handlat om anställda som lyft olika typer av arbetsmiljöproblem, både internt och offentligt. Denna utveckling skapar i längden fler otrygga arbetsplatser och fler medarbetare som tystnar. Tystnar i rädsla för att betraktas som obekväma, utsättas för repressalier eller i värsta fall bli av med jobbet.
Lagen om anställningsskydd har varit på tapeten i månader. Från start stod det klart att det var ett beställningsjobb från arbetsgivarhåll och Svenskt Näringsliv. Efter lyckad facklig mobilisering och stora protester, hamnade utredningen till slut i papperskorgen.
Det är en delseger för fackföreningsrörelsen och alla oss, som vill se ett mänskligare arbetsliv.
Nästa steg är att se till att regeringen förstår att det inte går att köra över miljontals anställda, däribland 1,5 miljoner LO-medlemmar. Åtta av tio i Sverige vill ha starkare eller oförändrad anställningstrygghet. Bland LO-arbetare är siffran ännu högre.
Det är dags att avskaffa hyvling och allmän visstid, som redan i dag gör många anställda oerhört utsatta för arbetsgivarens godtycke. Anställningstryggheten ska förbättras, inte försämras Att ha ett otryggt jobb leder till många problem. Det blir lätt en stress att inte veta hur länge du får jobba kvar eller om du kommer kunna betala hyran nästa månad.
Vi i Vänsterpartiet gör allt vi kan för att värna och förbättra anställningstryggheten. Om så krävs, innebär det också att väcka misstroende mot Stefan Löfven. Försöker regeringen strunta i vad butiksbiträden, undersköterskor och byggnadsarbetare tycker, sitter den inte kvar. Där går den röda linjen. LO måste få förhandla, utan hot från regeringen. En fackföreningsrörelse som är fri att slåss för sina medlemmars intressen, har alla möjligheter att hitta en väg framåt.
Vi behöver fler trygga jobb, inte färre.
Victoria Öjefors Quinn,
Vänsterpartiet
Kopiera länk