Insändare

Funderingar kring färdtjänsten.

Tycker vi ska föra tillbaka diskussionen kring färdtjänst till de som påverkas eller snarare drabbas av förslaget till höjd egenavgift.

Jag var med på fullmäktige 18/11 men som ni vet de bästa frågorna kommer i bilen hem. Jag arbetar som arbetsterapeut och har varit med och skapat underlag till intyg inför ansökan om färdtjänst. Vet att det krävs en kraftig funktionsnedsättning för att bli beviljad färdtjänst. Nedsättningen kan bero på en stroke, rullstolsburen, svår reumatisk sjukdom, kraftigt nedsatt syn, svår hjärtsvikt, osv.

Ett av argumenten för att avskaffa månadskortet och införa förslaget med arbetsresor och egenavgift på andra resor var att det var så få som hade övergått till att åka med buss.

Min fråga till Karl-Johan Boberg är: Har ni undersökt varför inte fler personer med färdtjänst övergått till att åka buss?

Svårigheter som jag ser det kan t.ex. vara att det är för långt till busshållplatsen man kan helt enkelt inte förflytta sig en så lång sträcka, ska man dessutom ha med sig matkassar så blir det omöjliga ännu omöjligare. Även om bussarna anpassas så kommer man inte alltid in i bussen. Man kan bara vara hemifrån under begränsad tid och tidtabellen räcker inte till osv. osv.

Enligt förslaget till egenavgift så skulle den höjas stegvis under tre år till 90kr år tre (idag 45kr) för resor upp till 4km. egenavgiften höjs i nio olika steg till 234kr (idag106kr) för resor över 55km.

Det blir dyrt att åka och handla redan vid den kortaste sträckan så kostar det 180 till och från affären, det vill till att man inte glömmer något. De flesta av oss brukar väl handla minst engång i veckan så på en månad blir det 720 kr för en sträcka som de flesta av oss kan gå eller cykla.

Region Gotland har en vision att samhället ska så tillgängligt som möjligt för alla.

För oss i vänsterpartiet är det självklart att vi ska leva upp till den visionen.

 

 

 

 

 

Kopiera länk