artikel

Tvångsval?

Den privata Hansahälsan skriver att de gärna driver vårdcentraler på landsbygden. Vilket vi betackar oss för. Vi har valt Roma vårdcentral för att vi är nöjda med vår kommunala vårdcentral och vill ha kvar den i offentlig regi.

Vårdval Gotland har inneburit en överetablering av privata vårdcentraler i Visby som har medfört konsekvenser även för vårdcentralerna på landsbygden. Privatiseringarna i vårdvalet  är en av orsakerna till primärvårdens stora budgetunderskott. Men också till en märklig konkurrens om patienterna där de minst sjuka, eller de helt friska individerna är de mest attraktiva patienterna i vårdvalet. Det är sådana patienter som ger mest klirr i den privata bolagskassan till skillnad från tunga patienter med flera diagnoser som kommer ofta och tar lång tid att behandla. Patienter med en tyngre sjukdomsbild gör oftare aktiva val än individer som sällan eller aldrig går till doktorn. Hansahälsan, som tydligen har gott om pengar för marknadsföring hotar nu kommunen med en avtalstvist i tingsrätten, för att få rätt att tvinga individer som inte har gjort ett nytt vårdval i deras område till sin vårdcentral. Det privata vårdbolagets agerande är skamlöst. Lite tragikomiskt samtidigt med tanke på att det är individens rätt att välja vårdgivare som annars brukar framhållas av privatiseringsanhängarna. Helt klart är att Hansahälsan i själva verket vill begränsa individens valfrihet för att få tillgång till lättförtjänta skattepengar. Men enligt hälso-och sjukvårdslagen och Vårdval Gotland är det individen som har rätt att välja läkare och vårdcentral och inte tvärtom.

Brittis Benzler och Jörgen Benzler – Sjonhem

Bosse Holm och Carina Lindberg – Östergarn    

Kopiera länk