artikel

Fulspel om vårdvalets patienter

Den privata Hansahälsan annonserar efter nya patienter. Samma vårdbolag hotar hälso-och sjukvården med en rättslig prövning i tingsrätten för att den vägen få tillgång till patienter de enligt avtalet om Vårdval Gotland anser sej ha ”rätt till”!

Allt för att med våra skattepengar skapa vinst i sitt eget aktiebolag. För det behöver Hansahälsan helt enkelt fler patienter. Enligt ett tjänsteutlåtande som presenterades på hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 september uppmanades därför nämnden, på grund av hotet från Hansahälsan, att hänvisa patienter till de privata vårdcentralerna. Den skenbara orsaken till det skulle vara att få ner kostnaderna för hyrläkarna. Det förslaget avvisades dock av en helt enig hälso-och sjukvårdsnämnd.
Enligt Vårdval Gotland har varje gotlänning rätt att själv välja läkare eller byta vårdcentral inte mindre än fyra gånger per år. Varken tingsrätten, Hansahälsan eller någon annan kan sätta sej över individens eget vårdval. Att hänvisa listade patienter till privata vårdcentraler skulle dessutom betyda en koncentration av primärvården till Visby. Befolkningen på landsbygden skulle hänvisas att lista sej på de privata vårdcentralerna i stan för att man sedan skulle kunna lägga ner vårdcentraler på landet.

Men vi anser att vården ska vara jämlik och rättvis och att det därför måste finnas vårdcentraler även på landsbygden. Vi är listade på Roma vårdcentral och det tänker vi inte ändra på. För det var väl patienternas valfrihet Vårdval Gotland skulle handla om? Eller?

Brittis Benzler (v) ,Jörgen Benzler (v) – Sjonhem
Bosse Holm (v) Carina Lindberg (v) – Östergarn

Kopiera länk