artikel

Höj inte patientavgifterna!

Hälso-och sjukvårdens underskott kan aldrig balanseras med patientavgifter

Den är heller inte avsedda för att finansiera hälso-och sjukvård. Patientavgifterna är istället till för att styra patienterna till rätt vårdnivå.

Det mest rättvisa är att skattefinansiera hälso-och sjukvården och inte låta sjuka och svaga betala med högre patientavgifter när skatteunderlaget sviktar

Vänsterpartiet har därför för 2009 begärt ett tilläggsanslag till HSN från kommunstyrelsen på 25 miljoner kronor.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag avslag på den höjning av patientavgifterna som föreslås.

Carina Lindberg (V)

Kopiera länk