artikel

Riksdagsledamöter på besök

På måndagen var Ulla Andersson och Hans Linde båda riksdagsledamöter för V på besök på Gotland. Orsaken till besöket är det som händer i samhället p.gr . av den finansiella krisen och lågkonjunkturen.
-Genom att träffa männniskor och ta del av deras erfarenheter och kunskap kan vi möta de behov som finns och de som är direkt eller indirekt berörda är de som bäst kan ge oss förslag på åtgärder som behövs, säger Ulla och Hans

Ulla och Hans har sedan oktober 2008 besök nästan 20 kommuner, alla drabbade av varsel eller uppsägningar orsakade av finansiell kris och lågkonjunktur.
Den utlösande faktorn till Gotlandsbesöket var den manifestation mot nedskärningarna inom skola och barnomsorg arrangerad av Föräldraupproret som genomfördes i slutet av mars.

Initiativtagarna till Föräldraupproret, Roger Albrecht och Daniel Sundberg var första besöket på måndagen för Ulla och Hans.
Vid köksbordet hemma hos Roger beskrev de båda föräldrarna sin oro och förundran över att kommunen tror att nedskärningar på barnen är lösningen på problemen.
– Att spara på barnen blir dyrt i längden, ge oss istället möjlighet att se till att göra Gotland till Barnens Ö, så får vi folk att flytta hit, var några av de synpunkter Roger och Daniel skickade med Ulla och Hans.

Vid mötet med kommunalrådet LarsThomsson (C), frågade Ulla och Hans om kommunledningen hade begärt av regeringen att frysningen av statsbidragen för Gotlands del skulle hävas, Svaret var att det inte var möjligt att häva frysningen.
Thomsson beskrev också Gotland som en ö med många företag, de flesta av dessa är små. Detta innebär att kommunen med ca 7000 anställda får en roll av "den som skall/kan lösa allt".

Lärarförbundets nytillträdde ordförande Luis Barnes beskrev den omställningsprocess som pågår utifrån de varsel som komma skall inom skola och barnomsorg. På måndagsförmiddagen hade rektorerna runtom på ön påbörjat samtalen med de barnskötare som varslas. Luis påtalade den oro och osäkerhet inför konsekvenserna av varslen och ev. uppsägningar som finns ute i verksamheterna.

Tina Ersson chef för Arbetsförmedlingen var sista besöket för Ulla och Hans. Tina beskrev utvecklingen av arbetslösheten på ön under åren 2007 och 2008 som två år med väldigt låg arbetslöshet.
Gotland är väl rustat för ev. varsel och de finns en förmåga på ön att "suga" upp de som blir av med arbetet, sa Tina
Tina berättade att av de som sagt upp vid Nimbus hade ca 60% fått nya jobb på Gotland.

Det nya scenariot med ev. arbetslösa barnskötare och lärarpersonal innehåller dock en stor skillnad mot det som hände när försvaret på Gotland avskedade personal. De som då gick ut i arbetslöshet hade med sig en omställningsgaranti, denna fallskärm saknar de som är/har varit anställlda inom kommunen.

Kl. 19.00 tog Ulla flyget till Stockholm. Idag tisdag är hon tillsammans med 3 andra riksdagsledamöter från V på besök i Hallsberg och Örebro, två andra orter som också drabbats av finanskrisen och lågkonjunkturen.

Lasse Åkerlund

Kopiera länk