artikel

Vad kostar kongresshallen?

Kommunfullmäktige har nu vid två tillfällen sammanträtt i kongresshallen, en lokal som kostar Gotlandskommun stora pengar varje år. Men hur dyr blev den egentligen?

Att den blev dyrare än beräknat har flera gånger rapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott, men någon slutredovisning har jag ännu inte sett. Jag vill därför ställa några frågor till KS ordförande.

1.     Vad blev den slutgiltiga kostnaden för bygget av kongresshallen, inklusive rivningen av den byggnad som stod där tidigare?

2.     Hur mycket pengar fick kommunen skjuta till för att täcka underskottet i driften 2008?

3.     Hur mycket beräknas kommunen behöva skjuta till 2009?

4.     Har det kommunala bolaget som nu äger kongresshallen, fått något ekonomiskt tillskott från industrihusbolaget?

5.     På vilka villkor hyr/disponerar kommunen själv lokaler i kongresshallen, med tanke det stora driftsbidrag kommunen lämnar? Har man samma villkor som andra, rabatter, ett antal kostnadsfria dagar/timmar per år, eller hur ser rabatten ut?

6.     När beräknas en slutredovisning av bygget kunna presenteras för kommunfullmäktige?

 

 

Brittis Benzler, Vänsterpartiet

Kopiera länk