artikel

Vänsterpartiet vill ha en buss til hamnen.

Här är motionen till kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

 

När man som icke bilburen kommer till en stad, kommer man oftast till järnvägsstationen eller en central busstation, ett resecentrum. Där kan man oftast enkelt byta till stadsbussar och till de bussar som trafikerar stadens närområde. Det långväga och det lokala transportsystemet möts. Tanken med det är förstås att de som bor i staden och dess närområden ibland vill resa långt iväg, och att stadens långväga besökare inte alltid har området närmast stationen som sitt slutmål, de behöver ofta resa vidare med stadstrafik eller lokalbussar. Finns det en flygplats i närheten går det flygbuss därifrån till stationen/resecentrum. Så att man enkelt kan byta mellan olika delar av kollektivtrafiken.

På Gotland finns inte någon järnvägsstation som knutpunkt för resor till och från länet, istället är det hamnterminalen som fyller den funktionen, kompletterad av flygplatsen strax utanför Visby. Men vare sej hamnen eller flygplatsen är integrerade med den lokala kollektivtrafiken. Några landsortslinjer, går några turer till/från hamnen, men inte alltid på ett sätt som gör att dom räknas som anslutande. Ingen stadstrafik är anpassad till färjornas ankomst och avgångar. Det ser ut som om trafiken fortfarande organiseras som om mycket få gotlänningar har anledning att lämna ön och mycket få besökare kommer hit. 

Det är dags att ändra på det. Såväl stadstrafiken som landsortsbussarna måste underlätta inte bara resandet på Gotland, utan också resandet till och från ön. Människors resvanor har förändrats. Vi reser allt mer både i jobbet och privat. På 10 år har gotlänningarnas resande med Gotlandsfärjorna fördubblats. Allt fler människor kommer till Gotland som besökare. En utvecklingstrend som säkert kommer att fortsätta. Då behöver hamnterminalen fungera som vår järnvägsstation, bli en plats där den lokala och den långväga kollektivtrafiken möts.
Fler landsortslinjer och turer måste anpassas till färjornas tider och även Visby behöver få bussturer till hamnen. Visby är inte längre en liten stad, där alla har nära att gå till hamnen, tvärtom det är ganska långt att gå till Gråbo, Bingeby eller Terra Nova. Har man packning också, är det faktiskt rätt omständigt. Det är rejäla backar upp från hamnen, vilket gör att det är besvärligt vare sej man går eller cyklar. Under höst-vinter-vår kommer de flesta resenärer till Gotland med kvällsturen, som är framme väldigt sent, vilket innebär att många, speciellt kvinnor tycker att det är obehagligt att promenera långt i en ganska mörk och ödslig stad. 

Ändrade resvanor är ett skäl att förbättra kollektivtrafiken till hamnen och öka anpassningen till färjornas tider. Ett annat skäl är de nationella och lokala målsättningarna att minska miljöbelastningen från bilismen. Vill vi att fler ska lämna bilen hemma ibland, att fler hushåll ska ha en bil istället för två, att fler hushåll inte ska ha bil alls och att besökare gärna får komma utan bil, måste det finnas alternativ.

Vi föreslår därför

Att ett förslag tas fram som ger också Visby kollektivtrafik till hamnen i anslutning till färjornas ankomst och avgång.

Att landsbygdstrafiken får en bättre anpassning till färjorna, och att fler linjer får anslutning under höst-vinter-vår.
 

Kopiera länk