artikel

Sätt medborgarna i centrum!

Per Edman och Brittis Benzlers är skarpt kritiska till att den borgerliga majoriteten fattar beslut utan att samråda med brukarna eller deras företrädare.

I Socialnämnden har den borgerliga majoriteten utan att samråda med brukarna eller deras företrädare beslutat att personlig assistans i Visby och bostäder med särskild service i Klintehamn skall upphandlas på marknaden. I snar framtid är det tänkt att underlagen för upphandlingarna ska fastställas av nämnden. I mina ögon strider detta helt mot andemeningen i LSS – Lagen om stöd och service till funktionshindrade. I texten om LSS kan man bland annat läsa ”den enskilde ska ha ett direkt inflytande över planering, utformning och genomförande av insatserna. Kontinuitet, tillgänglighet, samordning och varaktighet skall karaktärisera LSS-insatserna”.  Det är som jag ser det inte förenligt med lagens intentioner, att utan samråd med alla berörda brukare handla upp nya utförare av verksamheten, eller att tvinga någon till byte av personlig assistans mot sin vilja. Att också funktionshindrade medborgare har rätt till inflytande över sin vardag, påtalas mycket tydligt i LSS. 
Gustaf Hoffstedt har i en tidigare insändare skrivit att det är fel av kommunen att ”tilldela sej själv att utföra personlig assistans”. Men så går det inte till, ingen tilldelar sej själv några brukare av personlig assistans. Den som har rätt till assistans väljer själv vem som ska utföra tjänsten åt dem. Det finns flera företag inom branschen på Gotland, så det finns en verklig valfrihet för brukarna, som många också utnyttjar.
Debatten i frågan har visat att många brukare vill behålla Gotlands kommun som utförare, låt dem som vill göra det. Ge dem på detta sätt, det inflytande över planering och utformning av insatsen, som lagen säger att människor ska ha. Alla som vill kan välja en annan utförare den dag man önskar det.

Brittis Benzler
Per Edman
Vänsterpartiet

Kopiera länk