sida

Idrott och fritid på jämställda villkor

Vänsterpartiet vill att alla som bor på Gotland skall ha tillgång till ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid.
Vår politik går ut på att skapa förutsättningar för utveckling, välbefinnande, motion och kreativa aktiviteter.
I samhällsplaneringen är det viktigt att det säkerställs att det finns utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott.
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter.
Vänsterpartiet vill bibehålla det ekonomiska stödet till föreningar och föreningsdrivna anläggningar.

Vänsterpartiet på Gotland kommer arbeta för att:

Rusta upp badhusen i Hemse och Fårösund och bygga ett nytt badhus i Visby.

Utveckla Rävhagen som ridanläggning.

Ge alla barn oavsett kön likvärdiga villkor att utöva sina intressen.

Kopiera länk