sida

Ett Gotland för alla

Vänsterpartiets vision är ett jämlikt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Vi vill ha ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck. Vi vill ha ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där vi bygger vår framtid i frihet tillsammans. Vi vill ha ett solidariskt land med en gemensam välfärd.
Vänsterpartiet är alternativet för dig som vill att Sverige ska vara världens mest jämlika land. Vi har genom förhandlingar med regeringen fått igenom viktiga samhällsreformer, som mer pengar till sjukvård, skola och äldreomsorg. Vi har också drivit igenom satsningar för att minska de ekonomiska klyftorna, såsom fria glasögon och läkemedel till barn, höjt underhållsstöd och förbättringar för människor med låga pensioner eller sjuk- och aktivitetsersättning. Tillsammans med oss har regeringen fördelat mer pengar till dem som har störst behov, men vi har inte lyckats få regeringen att omfördela pengar från dem som har mest.
Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier, en grogrund för social utsatthet och kriminalitet. Vänsterpartiet tror på att dela resurserna. Det vinner vi alla på!

Vänsterpartiet vill att:
Välfärden ska finansieras av oss alla solidariskt och därför måste vi vara beredda att betala de skatter som behövs för att klara en välfärd åt alla.

Förändra skattesystemet så att det omfördelar, utjämnar orättvisor och ser till att välfärden kan finansieras.

Skatteflykt och skattefusk ska bekämpas.

Skolan, vården och omsorgen ska drivas av omtanke och inte av vinstintressen.

Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa skall genomsyra all verksamhet.

Gotland ska bli en ännu bättre plats att leva på och besöka. En ö som präglas av öppenhet och mångfald. En ö där alla känner sig välkomna och bemöts med respekt, trots våra olikheter, där kultur och näringsliv blomstrar.

Region Gotland och regionens alla verksamheter präglas av demokratiska principer. Demokratin behöver försvaras och stärkas. Att kämpa för demokrati är också en del av vår politik mot orättvisor och ojämlikhet. Tron på politikens möjligheter måste återupprättas.

Att Region Gotlands arbete för att minska klimatpåverkande utsläpp och miljöförstöring intensifieras i den takt som krävs för att klara våra åtaganden enligt Parisavtalet.

Kopiera länk