Insändare

Skapa förutsättningar för uppehållstillstånd

Öppet brev från flera personer som inte alla är engagerade i vänsterpartiet men med stor kunskap kring ämnet som tas upp . Peter  Barnard ordf. V.Gotland.
Öppet brev till regionstyrelsen och regionfullmäktige på Gotland.
Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 22 februari publicerades i lokaltidningarna förra lördagen. Ärendelistan är lång, men kanske är det fler än vi som undrar över när den motion från Vänsterpartiet, daterad 28/9-20, angående anställningsförfarande inom regionen till möjlig förmån för de på Gotland boende och som berörs av den så kallade nya gymnasielagen ska behandlas?
De som berörs av lagen, här på ön ett 30-tal, avslutar sina gymnasiestudier i vår och har sedan ett halvt år på sig för att ordna och säkerställa en anställning om minst två år för att ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd.
Det Vänsterpartiet yrkar på är:
Att Region Gotland i dialog med berörda fackförbund ser över rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden att få en fast anställning eller avtal om anställning för minst två år utan provanställning förutsatt att behov finns i verksamheten och ingen annan har förtur till tjänsten.” och ”Att dessa rutiner ska gälla såväl kommunala bolag som förvaltningar.”
För att öka möjligheten för dem det berör till arbete och därmed uppehållstillstånd hoppas vi att motionen snarast behandlas och att yrkandet bifalls.
Så frågan från oss som under flera år engagerat oss i dessa unga människors öde är: när ska motionen behandlas?
Annika Eiranson Emma Gustafsson Cecilia Herdenstam Lotti Carlgren Leif Eiranson Jens Friis-Hansen Lisa Blochmann Anette Palm Lasse Siggelin Poul Poulsen Eva Hållsten Gia Schager Monica Norberg Julia Maria Westberg Ellen Sofia Lilja Lilian Edman Carin Donnér Kerstin Blomberg Karin Sutare Birre Burman Agneta Berg Jingjin Genitz
Kopiera länk