artikel

Jörgen Benzler svarar oroliga brevskrivare ang privatisering av äldreboendet i Hemse

Hej!

Tack för era synpunkter. Vad gäller vänsterpartiet har vi gjort allt vi förmått för att förhindra den privatisering som nu tycks ske. Vårt motstånd grundar sig i att vi tror att privatiseringar på detta sätt bidrar till en sämre utveckling när det gäller kvalité, inte minst frågor om bemanning.

Vi hade gärna sett att det mesta av äldreomsorgen drivs offentligt då vår uppfattning är att det underlättar arbetet med utveckling av verksamheten. Vi kan dock konstatera att samma analys gör inte den politiska majoriteten med stöd av SD. När vår vilja att inte privatisera avslogs föreslog Vänsterpartiet att det avgörande kriteriet vid beslut inte bara skulle vara det billigaste priset. Vi vill förändra sättet att upphandla genom att även ställa några konkreta krav där en ny utförare fick beskriva hur man tänkte arbeta med att utveckla kvalitén. Inte minst gällde det bemanningsfrågor där vår uppfattning är att tillfälliga och korta anställningar i sig inte är bra. Bemanningen inom äldreomsorgen bör i större grad än idag vara heltid för de som så önskar. En fast och säker bemanning är en nyckelfaktor för att utveckla verksamheten.

Tyvärr avslogs även detta. Förmodligen därför att man var rädd att i så fall inte få det ”billiga” pris man nu fick. De ekonomiska vinster som eventuellt skulle kunna uppstå genom att man väljer att arbeta på annat vis än idag ska alltid gå tillbaka till verksamheten. Att dessa vinster i stället går till en privat utförare som om de vill kan använda dessa till att berika sig själva är inte en klok politik enligt Vänsterpartiet.

Med vänlig hälsning Jörgen Benzler

Jörgen Benzler
Kopiera länk