Debatt

(V) vill vänta med privatiseringen i Hemse

REPLIK/DEBATT
Privatisering
Det vi i dagarna kan läsa om hur IVO beskriver äldrevården generellt i Sverige har hanterats under coronakrisen är bedrövligt. Att så många människor fått dö och dessutom utan att ha någon anhörig vid sin sida är ett misslyckande. Jag vet att det på Gotland troligen ser bättre ut. Men även här tror jag att det nödvändigt att vi kritiskt diskuterar och värderar hur vi vill ha vår äldreomsorg. Även vi har något att lära av 2020 års erfarenheter.
Min och Vänsterpartiets uppfattning är att privatiseringen av svensk äldreomsorg generellt har varit negativ för kvaliteten. I synnerhet när de stora vinstdrivande vårdbolagens andel av vården vuxit. Det har bidragit till en jakt på minskade kostnader som påverkat kvaliteten. Både privat och offentligt driven äldreomsorg har med denna utveckling under de senaste decennierna inte kunnat hålla fast i en önskvärd kvalitet. 2020 år erfarenheter och IVO:s rapport visar det.
I samband med att upphandlingsunderlaget till privatiseringen av Hemse äldreboende antogs av nämnden i början av året föreslog Vänsterpartiet att kraven på kvalitet och utveckling skulle stärkas. Billigast pris är inte det viktigaste. Ett av våra yrkanden handlade om att andelen fastanställd och utbildad personal behöver öka.
Ett sätt att spara pengar och som är negativt för kvaliteten är att ha en för hög andel tillfälligt anställd outbildad personal. Tyvärr biföll inte de borgerliga partierna och SD vårt yrkande, inte ens det om bättre bemanning köpte man. De ville köra på som vanligt.
Ska vi kunna ganska och utveckla äldreomsorgen behöver vi våga vara kritiska till hur vi gjort tidigare. I Eva Bofrides ledare den 24 november finns ingen antydan till självkritik. Den privatisering hon och de borgerliga partierna så ihärdigt alltid försvarat finns det inga problem med.
Jag hoppas att de borgerliga partierna vid socialnämndens sammanträde den 3 december beslutar att invänta den nationella utvärderingen av äldreomsorgen innan de beslutar om att privatisera äldreboendena på Hemse. Vänsterpartiet tror att det i längden utvecklar kvaliteten om den allra största delen av äldreomsorgen drivs offentligt.
Kopiera länk